Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2016

«Ακυρος» ο διαγωνισμός για προσλήψεις σε ΜΕΘ,λόγω των παρεμβάσεων Πολάκη


Στον «αέρα» από πλευράς νομιμότητας είναι σύμφωνα με τη νομική υπηρεσία του ΚΕΕΛΠΝΟ η πρόσληψη των 100 γιατρών και 400 νοσηλευτών για τις ανάγκες των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας, λόγω των πρωτοφανών παρεμβάσεων του αναπληρωτή υπουργού Υγείας Παύλου Πολάκη, ο οποίος παράτυπα κατήρτισε και επέβαλε δικό του πίνακα επιτυχόντων στον σχετικό διαγωνισμό.

Η νομική υπηρεσία του ΚΕΕΛΠΝΟ σε γνωμοδότησή της, την οποία παρουσιάζει η «Κ», χαρακτηρίζει τη διαδικασία που ακολουθήθηκε άκυρη, προτείνοντας μάλιστα στη διοίκηση του Κέντρου να ματαιωθεί ο διαγωνισμός «για τη διασφάλιση της νομιμότητας και την προστασία των μελών του Δ.Σ. και του Οργανισμού γενικότερα».

Η σύσταση αυτή δεν ελήφθη υπόψη από το νέο Δ.Σ. του ΚΕΕΛΠΝΟ: ήδη δημοσιοποιήθηκε ο οριστικός πίνακας αποτελεσμάτων για τους γιατρούς, ενώ αύριο(σήμερα 27/6) λήγει η διορία για την υποβολή ενστάσεων επί του προσωρινού πίνακα κατάταξης των επιτυχόντων νοσηλευτών. Την εν λόγω γνωμοδότηση αποκάλυψε πριν από λίγες ημέρες ο αντιπρόεδρος της Ν.Δ., Αδωνις Γεωργιάδης.

«Αυστηρώς προσωπικό»

Η νομική υπηρεσία του ΚΕΕΛΠΝΟ στη γνωμοδότηση που απέστειλε στον νέο πρόεδρο του Κέντρου στις 18/5 με την επισήμανση «αυστηρώς προσωπικό-εμπιστευτικό», εστιάζει στην απαίτηση του κ. Πολάκη να σταλούν στο γραφείο του όλοι οι φάκελοι των υποψηφίων γιατρών και νοσηλευτών (215 και 2.003 αντίστοιχα), τονίζοντας ότι αυτό έγινε «πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία καταχώρισης και ενώ εκκρεμούσε η ολοκλήρωση της εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης υποψηφίων-αιτήσεων προς το Δ.Σ. του ΚΕΕΛΠΝΟ».

Το γεγονός αυτό έρχεται σε αντίθεση με τον ισχυρισμό του κ. Πολάκη ότι η Επιτροπή Αξιολόγησης είχε καταρτίσει προσωρινό πίνακα επιτυχόντων με λάθη στη μοριοδότηση των υποψηφίων. Μάλιστα, τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης σε έγγραφό τους αναφέρουν ότι «εμείς ουδέποτε είχαμε τη δυνατότητα ολοκλήρωσης του έργου μας και ως εκ τούτου ουδέποτε υπογράψαμε ή και παραδώσαμε κανένα σχετικό πίνακα κατάταξης».

Σημειώνεται ότι οι φάκελοι των γιατρών εστάλησαν στο υπουργείο στις 31/3/2016 και επιστράφηκαν στις 6/4/2016 στο ΚΕΕΛΠΝΟ μαζί με προσωρινό πίνακα κατάταξης του κ. Πολάκη και την εντολή αυτός να αναρτηθεί άμεσα, κάτι που έγινε στις 11/4/2016.

Περί μοριοδότησης

Η νομική υπηρεσία του ΚΕΕΛΠΝΟ αποκαλύπτει και νέα παρέμβαση του υπουργείου στην Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού όπως αναφέρεται, μία μόλις ημέρα μετά την απόφαση του Δ.Σ. του ΚΕΕΛΠΝΟ της 20ής Απριλίου 2016, να συνεχίσει η Επιτροπή το έργο της, κλιμάκιο συνεργατών του υπουργού Υγείας επισκέφθηκε τον χώρο όπου εργαζόταν η Επιτροπή και «εξέφρασε ερμηνείες διάφορες του τρόπου που το ΚΕΕΛΠΝΟ μοριοδοτούσε τους υποψηφίους»...

Σύμφωνα με τη νομική υπηρεσία, στην υπόθεση προκύπτουν δύο σοβαρά νομικά θέματα. Το πρώτο αφορά τη μεταφορά πρωτότυπων φακέλων, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί επεξεργασία των στοιχείων τους και η οποία καθιστά αδύνατη την πιστοποίηση του περιεχομένου και της πληρότητάς τους από την επιτροπή του ΚΕΕΛΠΝΟ. Οπως υπογραμμίζεται «ανακύπτουν ζητήματα που αφορούν τη νομιμότητα της διαγωνιστικής διαδικασίας, δεδομένου ότι προκύπτει απομάκρυνση των φακέλων των υποψηφίων από τα στενά όρια της διοικητικής αρμοδιότητας της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού».

Το άλλο αφορά τον πίνακα Κατάταξης του κ. Πολάκη. Οπως σημειώνεται, «ο πίνακας επιτυχόντων που αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο την 11η Απριλίου 2016, κατ’ εντολή του αναπληρωτή υπουργού, επειδή έχει καταρτιστεί από αναρμόδιο όργανο και όχι από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης υποψηφιοτήτων εξ υπαλλήλων ΚΕΕΛΠΝΟ, όπως προβλέπει το νομικό πλαίσιο που διέπει το ΚΕΕΛΠΝΟ, καθιστά την όλη διαδικασία άκυρη».

Και τονίζεται εμφατικά: «κατόπιν των παραπάνω η γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας του ΚΕΕΛΠΝΟ είναι ότι επειδή εν προκειμένω η διαδικασία πάσχει από ακυρότητα, η οποία κατά τη γνώμη μας δεν θεραπεύεται με τη συνέχιση της διαδικασίας, (...) για τη διασφάλιση της νομιμότητας και την προστασία των μελών του Δ.Σ. και του Οργανισμού γενικότερα, σκόπιμο θα ήταν δεδομένων και των ελλειμμάτων που έχουν διαπιστωθεί και αφορούν τη συνέχεια και τη νομιμότητα της διαδικασίας, να λάβει το Δ.Σ. του ΚΕΕΛΠΝΟ απόφαση για τη ματαίωση του διαγωνισμού και επαναπροκήρυξή του»...

Η αναρμοδιότητα και η απάντηση

Αναρμόδιο χαρακτηρίζει η νομική υπηρεσία του ΚΕΕΛΠΝΟ, τον αναπληρωτή υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη να αξιολογήσει και να καταρτίσει τον προσωρινό πίνακα κατάταξης των υποψηφίων γιατρών και νοσηλευτών του επίμαχου διαγωνισμού του ΚΕΕΛΠΝΟ.

Ο ίδιος ο κ. Πολάκης επικαλείται τη δυνατότητα άσκησης διαχειριστικού ελέγχου στο ΚΕΕΛΠΝΟ εκ μέρους του υπουργείου, υποστηρίζοντας ότι στο πλαίσιο αυτό προχώρησε σε «προληπτικό» έλεγχο επί μιας διαδικασίας, που αφορά σε προσλήψεις με χρήματα του ελληνικού Δημοσίου.

Από την πλευρά της, η νομική υπηρεσία του ΚΕΕΛΠΝΟ στη γνωμοδότησή της, εξετάζοντας το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του Κέντρου, καταλήγει στο ότι «ειδικώς και αποκλειστικώς αρμόδιο όργανο για την πρόσληψη του πάσης φύσεως προσωπικού του Κέντρου είναι το Δ.Σ. αυτού. Εισηγητικού χαρακτήρα αρμοδιότητα έχει η Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης υποψηφίων-αιτήσεων, που συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ. για τον έλεγχο των αιτήσεων και στην οποία επιτροπή συμμετέχουν αποκλειστικά οι υπάλληλοι του Κέντρου.

Η εποπτεία του υπουργού Υγείας πάνω στο ΚΕΕΛΠΝΟ αναφέρεται μόνο και μόνο στον έλεγχο της νομιμότητας, ο οποίος ασκείται στο πλαίσιο παρακολούθησης της δραστηριότητας του νομικού προσώπου και σε καμία περίπτωση ο έλεγχος αυτός δεν ισοδυναμεί με υποκατάσταση των αρμοδιοτήτων του νομικού προσώπου από τον εποπτεύοντα υπουργό (άρθρο 7 του ΠΔ 358/1992)».

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: