Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2013

Το χουντικό καθεστώς,δια του ΕΣΡ, απαγόρευσε την προβολή της φτώχειας και της εξαθλίωσης του λαού

Λες και δεν το βλέπουμε στους δρόμους όλων των πόλεων και ιδιαίτερα στης Αθήνας!

=== «ΤΕΛΟΣ ΣΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗΣ» 
ΕΣΡ: Απαγόρευσε τα τηλε-ρεπορτάζ για φτωχούς!!!
=== Μια απίστευτη απόφαση, σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται η …..μετάδοση εικόνων απο την τηλεόραση ανθρώπων που βρίσκονται σε κατάστασης εξαθλίωσης και φτώχειας λόγω των Μνημονίων, εξέδωσε το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης!
=== Το ερώτημα είναι αν θα πάψει να υπάρχει η φτώχεια και η εξαθλίωση επειδή δεν θα μεταδίδει τέτοιες εικόνες η τηλεόραση. Σε τελική ανάλυση υπάρχει και το διαδίκτυο για να ενημερώνονται οι Έλληνες.
=== Ας δούμε ολόκληρη την πρωτοφανή απόφαση:

  === ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
  === Έχοντας υπόψη:
α) Το άρθρο 2 παρ. 1 του Συντάγματος, κατά το οποίο ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας.
β) Το άρθρο 11 παρ. 1 του Π.Δ. 77/2003, κατά το οποίο ο κατηγορούμενος τεκμαίρεται αθώος μέχρι την αμετάκλητη καταδίκη του και ο φερόμενος ως δράστης δεν πρέπει να αναφέρεται με απαξιωτικούς για το πρόσωπό του χαρακτηρισμούς.
γ) Το άρθρο 8 παρ. 2 του Ν. 3090/2002, κατά το οποίο η μετάδοση από την τηλεόραση των προσώπων που οδηγούνται ενώπιον των δικαστικών ή εισαγγελικών ή αστυνομικών και λοιπών αρχών απαγορεύεται.
δ) Το άρθρο 2 στοιχ. β του Ν. 2472/1997, κατά το οποίο ειδικά για σχετικά με ποινικές διώξεις ή καταδίκες, δύναται να επιτραπεί η δημοσιοποίηση μόνον από την εισαγγελική αρχή για τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 3, παρ. 2, εδαφ. β αυτού του νόμου, με διάταξη του αρμοδίου εισαγγελέα ενώ η δημοσιοποίηση αυτή αποσκοπεί στην προστασία του κοινωνικού συνόλου, των ανηλίκων, των ευάλωτων ή ανίσχυρων πληθυσμιακών ομάδων και προς ευχερέστερη πραγμάτωση της αξίωση της πολιτείας για τον κολασμό των παρανόμων αδικημάτων.
ε) Το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 2863/2000, κατά το οποίο το ΕΣΡ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του μπορεί να απευθύνει σε κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα ή αρχή υποδείξεις.
στ) Το υπ” αριθ. πρωτ 157/10.01.2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων.
  === Αιτιολογικό
   === Στοιχείο της προσωπικότητας του ανθρώπου που προστατεύεται από την ως άνω διάταξη του Συντάγματος είναι και η εικόνα αυτού.
=== Η έκταση αυτής της προστασίας καθορίζεται κυρίως από τον ίδιο τον φορέα του δικαιώματος στον οποίο επαφίεται η περιχάραξη της κοινωνικής του παρουσίας.
Ιωάννης Λασκαρίδης   === Η εξουσία αυτοπροσδιορισμού, δηλαδή της ελεύθερης επιλογής κάθε ατόμου του βαθμού αποκάλυψης στους τρίτους πτυχών της προσωπικότητάς του και της έκθεσής του στη δημοσιότητα, υπόκειται σε περιορισμούς. Πρόσωπα που ασκούν δημόσιο λειτούργημα ή συμμετέχουν στην πολιτική ζωή ή ανήκουν στην απόλυτη ή σχετική επικαιρότητα οφείλουν να ανέχονται επεμβάσεις στην προσωπικότητα τους οι οποίες συνδέονται με τον τρόπο ζωής που επέλεξαν.
=== Η προβολή της εικόνας προσώπου ευρισκομένου σε κατάσταση κοινωνικής εξαθλίωσης ή ενδείας συγχωρείται μόνον κατόπιν σιωπηρής ή ρητής συναινέσεώς του. Εξάλλου η προβολή της εικόνας προσώπου που οδηγείται ενώπιον των δικαστικών ή εισαγγελικών ή αστυνομικών και λοιπών αρχών συνιστά ποινικώς κολάσιμη πράξη και δεν συγχωρείται η προβολή της δια της τηλεοράσεως παρά μόνο κατόπιν ρητής ή σιωπηράς συναινέσεώς του.
  === Παρά ταύτα, παρατηρείται προβολή εικόνος προσώπων α)ευρισκομένων σε κατάσταση κοινωνικής εξαθλίωσης ή ενδείας άνευ ρητής ή σιωπηράς συναινέσεως αυτών, και β) προσώπων οδηγουμένων ενώπιον των δικαστικών ή εισαγγελικών ή αστυνομικών και λοιπών αρχών άνευ ρητής ή σιωπηράς συναινέσεώς αυτών.
  === Για τους λόγους αυτούς
το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
Υποδεικνύει προς όλους τους τηλεοπτικούς και σταθμούς της χώρας όπως:
  === Μη προβάλουν την εικόνα
α) προσώπων ευρισκομένων σε κατάσταση κοινωνικής εξαθλίωσης ή ενδείας άνευ ρητής ή σιωπηράς συναινέσεώς αυτών, και
β) προσώπων οδηγουμένων ενώπιον των δικαστικών ή εισαγγελικών ή αστυνομικών και λοιπών αρχών άνευ ρητής ή σιωπηράς συναινέσεώς αυτών.
Ο Πρόεδρος του ΕΣΡ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
ΠΗΓΗ:  gr.news.yahoo.com
ΣΧΟΛΙΟ ΜΠΑΡΜΠΑΝΙΚΟΥ:
=== Αυτοί που αποφάσισαν αυτή τη φαιδρή απόφαση προστασίας της χουντικής αδιαφορίας, γνωρίζουν περισσότερο από τον καθένα, ότι το  ΧΟΥΝΤΙΚΟ καθεστώς των Αθηνών, έχει αποστερήσει και έχει εξαφανίσει από τους Έλληνες πολίτες και ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ από αυτούς που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικοοικονομικές ομάδες, οποιαδήποτε δυνατότητα κοινωνικής δραστηριότητας και οποιαδήποτε ανάπτυξη της αξιοπρεπούς προσωπικότητάς τους, το δε ΦΑΣΙΣΤΙΚΟ και ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ των Αθηνών έχει συμβάλει τα μέγιστα στον κοινωνικοοικονομικό ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ αυτών των ΑΠΡΟΣΩΠΩΝ (κατά το ΕΣΡ) προσώπων και στην επιδείνωση της κατάστασής τους!!!!.
=== Αυτοί που αποφάσισαν αυτή τη φαιδρή απόφαση προστασίας της χουντικής αναλγησίας, γνωρίζουν πολύ καλά, ότι η τυχόν προβολή και του προσώπου ενός ατόμου που είναι ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΙΟ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗΣ, είναι απόλυτα συμπτωματική και η προβολή της ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ, ΑΠΟΣΚΟΠΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ και ΟΧΙ ΣΤΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ. Μετά τη προβολή της εικόνας, αυτός που την είδε θυμάται μόνο το ΓΕΓΟΝΟΣ ΤΗΣ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗΣ, ΤΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΦΟΒΑΤΑΙ Η ΧΟΥΝΤΑ και όχι το ΑΓΝΩΡΙΣΤΟ πρόσωπο ενός εξαθλιωμένου από τη χούντα ατόμου. Η φτώχεια, η απλυσιά, η πείνα, η αξυρισιά του αξαθλιωμένου, είναι η μάσκα που του χάρισε η κυβερνητική αναλγησία και αδιαφορία, για να μη τον γνωρίζει ούτε η μάνα του!!!!
=== Αυτοί που αποφάσισαν αυτή τη φαιδρή απόφαση, γνωρίζουν πολύ καλά, ότι όλα αυτά τα μειονεκτούντα άτομα, δεν επέλεξαν αυτόν τον άθλιο τρόπο ζωής, αλλά τους τον επέβαλαν οι οικονομικά και πολιτικά ισχυροί, και η προβολή του προβλήματός τους, ακόμα και της ΤΡΑΓΙΚΟΤΗΤΑΣ του προσώπου τους, είναι ένα σφυροκόπημα κατά της υποκρισίας και της ΕΝΟΧΗΣ των κοικωνικά, πολιτικά και οικονομικά ισχυρών.
=== Αυτοί που αποφάσισαν αυτή τη φαιδρή ΦΙΛΟΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ απόφαση, γνωρίζουν πολύ καλά, ότι η πονηρή συμπερίληψη των φράσεων «ρητής» ή «σιωπηράς» «συναινέσεως» είναι χτισμένη στα μέτρα των κοινωνικά και οικονομικά ΥΠΑΡΚΤΩΝ και ΙΣΧΥΡΩΝ που έχουν οδηγήσει όλη τη χώρα στην πλήρη εξαθλίωση, αφού μόνο αυτοί σαν και ιδιοκτήτες ΜΜΕ έχουν την οικονομική δυνατότητα για μακροχρόνιους δικαστικούς αγώνες, για να δραπετεύσουν από το παράθυρο της «σιωπηράς συναινέσεως» του θύματος κοινωνικού αποκλεισμού και στοιχειώδους δικαστικής συνδρομής. Βάλε μόνο «ρητή και με συμβολαιογραφικό έγγραφο συναίνεση» να διακρίνω στοιχειώδη βούληση για προστασία των κοινωνικοοικονομικά αδύνατων και ΟΧΙ των κυβερνητικών και οικονομικά ισχυρών. Το τεράστιο παράθυρο για ποιον είναι????? Για τον κακομοίρη που ζητιανεύει μια μπουκιά ψωμί?????

Δεν υπάρχουν σχόλια: