Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2014

Γίναμε και με τη βούλα της Κομισιόν τα γκαρσόνια της Ευρώπης!

Σερβιτόροι και μπάρμεν τα πιο αναπτυσσόμενα επαγγέλματα στην Ελλάδα

Ο φόβος και ο τρόμος ολόκληρων γενιών σ' αυτή την χώρα ήταν να μην γίνουμε τα γκαρσόνια της Ευρώπης. Τελικά ο φόβος αυτός, καλώς ή κακώς επαληθεύεται. Με τον πιο επίσημο τρόπο.

Σύμφωνα με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παρακολούθηση των κενών θέσεων εργασίας στην ΕΕ το δεύτερο τρίμηνο του 2013, τα 10 πιο αναπτυσσόμενα επαγγέλματα στην Ελλάδα είναι:

οι σερβιτόροι και οι μπάρμαν, οι νοσηλευτές και οι μαίες, οι ανειδίκευτοι εργάτες, οι επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα, οι προγραμματιστές λογισμικού, οι οδηγοί βαρέων φορτηγών και λεωφορείων, τα νομικά επαγγέλματα, οι μεταφορείς, οι υπάλληλοι γραφείου και οι χειριστές μηχανημάτων τροφίμων.

Η έκθεση καταγράφει μεγάλες διαφορές στις ευκαιρίες απασχόλησης μεταξύ των χωρών της Νότιας και της Βόρειας Ευρώπης.

Καταγράφοντας τις συνθήκες στην αγορά εργασίας σε τέσσερις χώρες της Νότιας Ευρώπης - Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία και Πορτογαλία- , η έκθεση της Επιτροπής επιβεβαιώνει το γεγονός ότι στις χώρες αυτές τα νεαρά άτομα καλύπτουν, ως επί το πλείστον, θέσεις εργασίας χαμηλών προσόντων, και μάλιστα σε τομείς υπηρεσιών που χαρακτηρίζονται από την εποχική ζήτηση. Επιπλέον, η Επιτροπή υπογραμμίζει την υπέρμετρη κατάρτιση του εργατικού δυναμικού στις χώρες αυτές, καθώς όλο και πιο συχνά παρατηρείται η πρόσληψη εργαζομένων σε θέσεις κατώτερες των προσόντων τους.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό στις χώρες της Νότιας Ευρώπης είναι η αύξηση των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, λόγω της οικονομικής κρίσης
Το τελευταίο τρίμηνο του 2012, οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου αντιπροσώπευαν το 23% του συνόλου των εργαζομένων στην Ελλάδα και στην Ισπανία και το 20,4% στην Πορτογαλία. Το γεγονός αυτό δεν βοηθά το εργατικό δυναμικό στις χώρες αυτές να βελτιώσει τα επίπεδα δεξιοτήτων τους, με συνέπεια να καταγράφονται χαμηλά ποσοστά παραγωγικότητας, σχολιάζει στην έκθεσή της η Επιτροπή. Σημειώνεται ότι στη Νότια Ευρώπη το ποσοστό των εργαζομένων με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο ανέρχεται σε 33%, έναντι 16% στην ΕΕ.

Σε γενικές γραμμές, η έκθεση της Επιτροπής επισημαίνει ότι οι συνθήκες στην αγορά εργασίας στις χώρες της Νότιας Ευρώπης επιδεινώθηκαν, λόγω της κρίσης. Το δεύτερο τρίμηνο του 2013, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012, η απασχόληση μειώθηκε στην Ελλάδα κατά 4,3%, στην Πορτογαλία κατά 4,1%, στην Ισπανία κατά 3,6% και στην Ιταλία κατά 1,8%, ενώ στην ΕΕ η απασχόληση μειώθηκε κατά μέσο όρο σε ποσοστό 0,4%.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι το δεύτερο τρίμηνο του 2013 η ανεργία των νέων στην Ελλάδα ανήλθε στο 59,6%, στην Ισπανία στο 55,7%, στην Πορτογαλία στο 39,4% και στην Ιταλία στο 38,9%, έναντι 24% στην ΕΕ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: