Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση (Επαναληπτική) σήμερα 28 Φεβρουαρίου 2024 στις 17:00


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Λόγω μη επιτεύξεως απαρτίας στην 1η πρόσκληση της Τετάρτης 21 Φεβρουαρίου 2024

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Αερολέσχης Αγρινίου

Σ υ γ κ α λ ε ί

σε Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το καταστατικό, όλα τα τακτικά μέλη της Αερολέσχης Αγρινίου

στα γραφεία της λέσχης (Παλαιό Πολιτικό Αεροδρόμιο) στο Αγρίνιο, στις 28 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εκθεση πεπραγμένων 2023.
2. Εκθεση οικονομικού απολογισμού 2023.
3. Εκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
4. Απαλλαγή Δ.Σ. απο κάθε Διοικητική και Διαχειριστική ευθύνη.
5. Eγκριση τoυ πρoγράμματoς δράσης και πρoϋπoλoγισμoύ του 2023.
 
Μετά το τέλος της συνέλευσης θα ακολουθήσει συζήτηση
με παρατηρήσεις και προτάσεις για βελτίωση της πορείας της Αερολέσχης Αγρινίου.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                    Ο Γεν.Γραμματέας

Κων/νος Γρίβας                  Κων/νος Μακρής

Δεν υπάρχουν σχόλια: