Κυριακή, 29 Απριλίου 2018

"Φωνή της Πάρου": Αντιπολίτευση: Η παιδεία στο προσκήνιο


Με μία συνδυασμένη κίνηση σύσσωμη η αντιπολίτευση του δήμου Πάρου (συν τον κ. Αγ. Πατέλη που εκλέχτηκε με τον συνδυασμό της πλειοψηφίας), κατέθεσε στις 19 Απριλίου 2018 αίτημα σύγκλισης του δημοτικού συμβουλίου του νησιού μας.

Οι δώδεκα σύμβουλοι (Αγ. Άγουρος, Δημ. Αντιπαριώτης, Χρ. Βλαχογιάννης, Αν. Κάγκανη, Μηνάς Καλακώνας, Σωτ. Καστρουνής, Φρ. Κεφάλας, Γιώργος Δ. Λουκής, Αγ. Πατέλης, Κώστας Ροκονίδας, Νικ. Τσιγώνιας, Μαρ. Χανιώτη), κατέθεσαν αίτημα βάσει του άρθρου 67 παρ. 2 του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/706-2010), με το οποίο ζητούν...

Διαβάστε τη συνέχεια στο δισέλιδο 1-0 11 της "Φωνής της Πάρου" που κυκλοφορεί

Δεν υπάρχουν σχόλια: