Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023

Καταργούνται οι τομείς εργαστηρίων στα περιφερειακά ΕΠΑΛ


Το υπουργείο Παιδείας προκειμένου να προκηρύξει τις θέσεις (με θητεία), των υπευθύνων τομέων, των Εργαστηριακών Κέντρων (ΕΚ), ζήτησε από τις εκπαιδευτικές μονάδες, να καθορίσουν τις θέσεις τομεαρχων, ανάλογα με τα εργαστήρια κατεύθυνσης που λειτουργούν, αυξάνοντας τον αριθμό των εργαστηρίων, που απαιτείται για τη συγκρότηση τους.

Στο όνομα της περικοπής των 70 ψωρο ευρώ (καθαρά) των υπευθύνων τομέων, που είναι το επίδομα θέσης, ενεργοποιεί διάταξη νόμου του 2020, που ψήφισε η κυβέρνηση της ΝΔ, άρθρο 10 Παρ. 4, Περ. α) - ΦΕΚ Τεύχος Α' 254/21.12.2020, όπου τροποποίησε την Υ.Α. 96004/Δ4/1-7-2015, που είχε αναφορά στο άρθρο 10 Ν. 1566/1985, με την οποία αυξήθηκε ο αριθμός των εργαστηρίων κατεύθυνσης από 3 ελάχιστο σε 5, ως προϋπόθεση να αναγνωριστεί τομέας ΕΠΑΛ, που ανήκουν διοικητικά και εκπαιδευτικά στα ΕΚ!!!

Αποτέλεσμα στα μικρά και περιφερειακά ΕΠΑΛ, που δεν λειτουργούν πολλές ειδικότητες σε κάθε τομέα, με συνέπεια ο μικρός αριθμός φοιτούντων μαθητών, και περιορισμένο αριθμό καθηγητών συναφούς ειδικότητας, να μην πληρούν απόλυτα τις προϋποθέσεις συγκρότησης τομέων. 

Μάλιστα στα περισσότερα περιφερειακά ΕΠΑΛ (ΕΠΑΛ Καινούργιου κλπ) οι τομείς συγκροτούνται συνήθως, μαζί με άλλες ειδικότητες π.χ. Τομέας Μηχανολογίας & Οικονομίας Διοίκησης (ως μοναδικές ειδικότητες του σχολείου), ώστε να υπάρξει νομική υπόσταση διοίκησης λειτουργία του τομέα ΕΚ, όπου ορίζεται ο υπεύθυνος, ενώ τώρα με το νέο καθεστώς δεν θα υπάρχει όργανο διοίκησης και συντονισμού της εργαστηριακής εκπαίδευσης(!)

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει πρόβλεψη για κάτ' εξαίρεση εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης, για τις αναφερόμενες περιπτώσεις των περιφερειακών ΕΠΑΛ, θα υπάρξει τεράστιο πρόβλημα στην εύρυθμη και ασφαλή εκπαίδευση των μαθητών, από το κενό διοίκησης - εποπτείας και συντήρησης του εργαστηριακού εξοπλισμού.

Επιβάλλεται άμεσα:

-----Να επανέλθει η ρύθμιση της Υ.Α. 96004/Δ4/1-7-2015 που είχε αναφορά στο άρθρο 10 Ν. 1566/85. που καθόριζε τα 3 εργαστήρια ως ελάχιστο αριθμό.

-----Κάτ' εξαίρεση να λειτουργήσουν όλοι οι τομείς των ΕΠΑΛ εκείνων που το υπουργείο για τους ίδιους λόγους κάτ' εξαίρεση ενέκρινε τις ειδικότητες τους και μάλιστα δεν μπορούν να τοποθετηθούν, ούτε υπεύθυνοι εργαστηρίων.

----Δηλαδή να μην έχει εφαρμογή στις περιπτώσεις των μικρών περιφερειακών ΕΠΑΛ η διάταξη του άρθρου 10 Παρ. 4, Περ. α) νόμου ΦΕΚ Τεύχος Α' 254/21.12.2020.

Η ΟΛΜΕ και οι τοπικές ΕΛΜΕ, πρέπει να αναδείξουν το πρόβλημα, για τη μη κατάργηση των δημοσίων εκπαιδευτικών δομών, ενώ παράλληλα θα χαθούν και αρκετές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών στα εργαστηριακά μαθήματα.

Καθηγητές εργαστηρίων

Δεν υπάρχουν σχόλια: