Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2023

ΠΟΠΥΣΥΠ: Συνάντηση με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για τα προβλήματα του κλάδου (φωτο)


Την 01 Δεκεμβρίου 2023 η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πενταετούς Υποχρέωσης και Συμβασιούχων Πυροσβεστών πραγματοποίησε συνάντηση με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Σπυρίδωνα Άδωνη Γεωργιάδη. Παρόντες στη συνάντηση ήταν ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Παναγιώτης Τσακλόγλου, καθώς και το Νομικό Τμήμα του Υπουργείου. Από την μεριά της Ομοσπονδίας παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος, κ. Αλέξανδρος Φαραντάκης, ο Γενικός Γραμματέας, κ. Στυλιανός Πέπλης, ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας, κ. Αθανάσιος Κορμπύλας καθώς και η Νομική Σύμβουλος – Εργατολόγος της Ομοσπονδίας, κα Ματίνα Τριανταφύλλη.

Στη συνάντηση τέθηκαν τα θέματα: 
1) της πλασματικής πενταετίας, 
2) της μετατροπής των ενσήμων του Πυροσβεστικού προσωπικού σε βαρέα και ανθυγιεινά, 
3) της παράτασης του Επιδόματος Ανεργίας των Εποχικών – Συμβασιούχων Πυροσβεστών από τρεις (3) μήνες σε έξι (6) μήνες και 
4) της επέκτασης του επαγγέλματος του επικίνδυνου και ανθυγιεινού σε όλο το Πυροσβεστικό προσωπικό.

1. Για το θέμα της πλασματικής πενταετίας του θέσαμε τα προβλήματα που έχουν προκύψει, λόγω της εργασίας μας σαν Εποχικοί. Δουλεύαμε 4 - 6 μήνες και είναι δύσκολο έως αδύνατο να έχει συγκεντρώσει κάποιος Συνάδελφος εικοσιπέντε (25) έτη στο Πυροσβεστικό Σώμα, ώστε να κάνει χρήση του ευεργετήματος αυτού. 

Γι’ αυτό θα πρέπει κάθε εξαίρεση για το εν λόγω προσωπικό να γίνει τροποποίηση ώστε τα εικοσιπέντε (25) έτη να γίνουν είκοσι (20) έτη, έτσι ώστε να μπορέσουν όλοι οι Συνάδελφοι να κάνουν χρήση της εξαγοράς. 

Ο κ. Υπουργός από τη μεριά του μας μεταβίβασε ότι είναι δύσκολο κάτι τέτοιο, αλλά θα το κοιτάξει με το Νομικό Τμήμα και αν υπάρχει λύση θα εισηγηθεί θετικά.

2. Για το θέμα της μετατροπής των ενσήμων του Πυροσβεστικού προσωπικού σε βαρέα και ανθυγιεινά, ο κ. Υπουργός μας είπε ότι αυτό που μπορεί να κάνει και θα το κάνει άμεσα είναι να ορίσει επιτροπή, ώστε να αποφανθεί αυτή για το αίτημα μας.

3. Το θέμα της παράτασης του Επιδόματος Ανεργίας των Εποχικών – Συμβασιούχων Πυροσβεστών από τρεις (3) μήνες σε έξι (6) μήνες, ο κ. Υπουργός το άκουσε προσεκτικά, όμως αυτή τη χρονική στιγμή και με τα δεδομένα της οικονομίας δεν είναι εφικτό.

4. Για το θέμα της επέκτασης του επαγγέλματος του επικίνδυνου και ανθυγιεινού σε όλο το Πυροσβεστικό προσωπικό, ο κ. Υπουργός μας μεταβίβασε ότι είναι σε άλλο Νομικό πλαίσιο και δεν αφορά μόνο το Πυροσβεστικό προσωπικό. 

Τόσο ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Σπυρίδωνας Άδωνης Γεωργιάδης, όσο και ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Παναγιώτης Τσακλόγλου, καθώς και το Νομικό Τμήμα του Υπουργείου ήταν πλήρως ενημερωμένοι επί των θεμάτων μας και υπήρχε ειλικρινής αντιμετώπιση αυτών.

Από τη μεριά της Ομοσπονδίας ευελπιστούμε στην εύρεση λύσεων των προβλημάτων του κλάδου μας.
Δεν υπάρχουν σχόλια: