Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2016

Σύλλογος Διδασκόντων του ΕΠΑΛ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ: "Στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματα των μαθητών"!


ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΕΠΑΛ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
Σήμερα Δευτέρα 26-9-2016 και ώρα 9:00 π.μ. συνήλθε ο Σύλλογος Διδασκόντων του ΕΠΑΛ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ στο χώρο της δημοτικής κοινότητας του Καινουργίου σε έκτακτη συνεδρίαση, με παρουσία εκπροσώπων μαθητών, που παρέδωσε το ψήφισμα της επιτροπής κατάληψης μαθητών, για να εκτιμήσει την κατάσταση μετά από την κατάληψη των μαθητών που ξεκίνησε από την Παρασκευή 23-09-2016 και συνεχίζεται και σήμερα. 
Με αίτημα τη λειτουργία των τμημάτων γενικής παιδείας (5 τμήματα Γ.Π.) καθώς επίσης και της Β’ τάξης του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης, που καταργήθηκαν.
Ο Σύλλογος διδασκόντων ύστερα από σοβαρό προβληματισμό και κατεχόμενος από αγωνία για την πορεία του Σχολείου καταλήγει ο μ ό φ ω να στα εξής:
  1. Στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματα των μαθητών για την επαναλειτουργία των τμημάτων Γενικής παιδείας και της Β΄ τάξης του Τομέα Οικονομίας και Διοίκησης (που καταργήθηκαν).
  2. Κρίνουμε ότι λόγω της Γεωγραφικής θέσης του ΕΠΑΛ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ορισμένοι μαθητές από την ορεινή Τριχωνίδα δεν θα μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα της ειδικότητάς τους σε άλλο σχολείο εξαιτίας της χιλιομετρικής απόστασης και θα οδηγηθούν στη διακοπή της φοίτησής τους.
  3. Γνωρίζουμε ότι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες που φοιτούν στο σχολείο μας δημιουργούν την ανάγκη λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων κι επομένως η συγχώνευση τμημάτων θα οδηγήσει στην απομάκρυνσή τους από την εκπαιδευτική διαδικασία.
  4. Πιστεύουμε ότι η κατάργηση των τμημάτων αποτελεί υποβάθμιση και οδηγεί στην σταδιακή κατάργηση της σχολικής μονάδας, γεγονός ολέθριο για το μέλλον της τοπικής κοινωνίας, της νέας γενιάς και των οικογενειών, που κατοικούν στην ευρύτερη περιοχή.
  5. Θεωρούμε ότι στη δεινή οικονομική συγκυρία όπου βρισκόμαστε σήμερα, η οικονομική επιβάρυνση για τη μετακίνηση των μαθητών θα είναι ένα ακόμα δυσβάστακτο φορτίο στους ώμους των γονιών τους.
  6. Είμαστε υπέρμαχοι της δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης για όλους τους μαθητές και μιας αναβαθμισμένης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.
Σύμφωνα με τα παραπάνω ο Σύλλογος διδασκόντων καλεί τον Υπουργό Παιδείας, τον Περιφερειακό Δ/ντή Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, τον Δ/ντή Δ/θμιας Εκπ/σης της Αιτωλ/νίας, να αναθεωρήσουν την απόφασή τους και να εγκρίνουν την επαναλειτουργία όλων των τμημάτων, όπως ορίζονται και από την πράξη 3η /14-09-2016 του Συλλόγου Διδασκόντων του Σχολείου (5 τμήματα Γ.Π., Β’  τάξη Οικονομίας και Διοίκησης)/
Καινούργιο 26-09-2016

ΕΠΑ.Λ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
Tο ψήφισμα της επιτροπής κατάληψης μαθητών

Δεν υπάρχουν σχόλια: