Δευτέρα, 17 Ιουλίου 2017

Ο Ανδρέας Μαρτίνης «πήρε στο λαιμό του» πρώην αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου


Του δέσμευσαν κινητή περιουσία και τραπεζικούς λογαριασμούς, ενώ του ζητούν να πληρώσει 3.282.273 ευρώ, λόγω φοροδιαφυγής του Μαρτίνη

Ο προφυλακισμένος πρώην πρόεδρος του νοσοκομείου Ερρίκος
Ντυνάν, Ανδρέας Μαρτίνης «πήρε στο λαιμό του» πρώην αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου ο οποίος καλείται από τις φορολογικές αρχές να πληρώσει 3.282.273 ευρώ (εξ ημισείας με τον άλλοτε ισχυρό άνδρα του νοσοκομείου), ενώ παράλληλα του έχουν δεσμευτεί οι τραπεζικοί λογαριασμοί, θυρίδες, κ.λπ.

Ο Ανδρέας Μαρτίνης είναι προφυλακισμένος από τον περασμένο Νοέμβριο, αφενός για την υπόθεση με την «μίζα» 3,2 εκατ. μάρκων που φέρεται να έλαβε από τη γερμανική εταιρεία Hospitalia International για προμήθεια υπερκοστολογημένου εξοπλισμού του νοσοκομείου και αφετέρου για τις δωρεάν νοσηλείες σε 51 επιφανείς κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά πρόσωπα κατά την περίοδο 2007-2010.

Αλλεπάλληλες πάντως είναι οι συμπληρωματικές καταθέσεις του από τις φυλακές Κορυδαλλού οι οποίες συνεχώς αυξάνουν το κύκλο των προσώπων που εμπλέκει και καταγγέλλει, ενώ κατέθεσε και στην αρμόδια εξεταστική επιτροπή της Βουλής, που ερευνά τα σκάνδαλα στον χώρο της υγείας.

Ο πρώην αντιπρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου διετέλεσε «τυπικά» μόλις 113 μέρες άμισθος πρόεδρος του Ερρίκος Ντυνάν όπως ισχυρίζεται (από 1 Ιανουαρίου έως 9 Απριλίου 2013), ενώ καθήκοντα προέδρου εκτελούσε ο τότε αντιπρόεδρος Ανδρέας Μαρτίνης.

Αυτό όμως το διάστημα ήταν αρκετό για να εμπλακεί σε μια περιπέτεια. Δεν πρέπει να παραληφθεί ότι ένας αντιπρόεδρος Ανωτάτου Ποινικού Δικαστηρίου, κατά την διάρκεια των δεκαετών που διακονεί την Θέμιδα, έχει αντιμετωπίσει εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες ανάλογες δικογραφίες και έχει τεράστια εμπειρία.

Το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων πραγματοποίησε στο Ερρίκος Ντυνάν έλεγχο για τις χρήσεις της τριετίας 2010-2013. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις και φοροδιαφυγή κατά το διάστημα που διετέλεσε πρόεδρος του Ερρίκος Ντυνάν ο εν λόγω δικαστικός.

Με άλλα λόγια διαπιστώθηκε ότι ενώ υπέβαλε το νοσοκομείο μηνιαίες δηλώσεις φόρου μισθωτών υπηρεσιών δεν κατέβαλε το φόρο, ενώ υπέβαλε μηνιαίες δηλώσεις φόρου ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, δεν πραγματοποιούσε την ταυτόχρονη καταβολή του φόρου, κ.λπ.

Παράλληλα, για το διάστημα των 113 μέρων, ο έλεγχος του καταλόγισε μη απόδοση:

Φόρου μισθωτών υπηρεσιών 2.604.362 ευρώ,
Ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 266.499 ευρώ,
Αμοιβής ελευθέρων επαγγελματιών 109.991 ευρώ,
Αμοιβές τρίτων 6.566 ευρώ,
Αμοιβές προμηθειών Δημοσίου 290.108 ευρώ,
Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου 4.695 ευρώ και
Φόρο αμοιβών εργοληπτών 52 ευρώ.
Συνολικά καταλογίστηκαν 3.282.273 ευρώ.

Μετά τον έλεγχο στον πρώην δικαστικό λειτουργό επιβλήθηκαν τα απαγορευτικά μέτρα (διασφαλιστικά μέτρα) που προβλέπει ο νόμος 4174/2013. Δηλαδή, δέσμευση της περιουσίας του, των τραπεζικών του λογαριασμών, κ.λπ.

Συγκεκριμένα σε βάρος του επιβλήθηκαν:
α) απαγόρευση μεταβίβασης των περιουσιακών του στοιχείων, β) δέσμευση του 50% όλων των τραπεζικών λογαριασμών του και γ) δέσμευση του 50% του περιεχομένου των θυρίδων του (χρήματα, κ.λπ.) σε όλα τα τραπεζικά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Ακόμη, καλείται το επίμαχο ποσό των 3.282.273 ευρώ, να το πληρώσει μαζί με τον Ανδρέα Μαρτίνη (50% ο καθένας, δηλαδή 1.641.136 ευρώ έκαστος).

Ο πρώην δικαστικός λειτουργός υποστηρίζει ότι ήταν πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (Ε.Ε.Σ.) και παράλληλα άμισθος πρόεδρος του Ερρίκος Ντυνάν.

Καθημερινά βρισκόταν στα γραφεία του ΕΕΣ στο κέντρο της Αθήνας, ενώ τη διαχείριση του νοσοκομείου επί της οδού Μεσογείων την ασκούσε ο τότε αντιπρόεδρος και μεταγενέστερα πρόεδρός του Ανδρέας Μαρτίνης.

Ο προφυλακισμένος ασχολείτο με τις οικονομικές συναλλαγές, εξέδιδε εντάλματα πληρωμής, κ.λπ. του Ερρίκος Ντυνάν, ενώ ο πρώην δικαστής δεν είχε διενεργήσει καμία διαχειριστική πράξη στο νοσοκομείο, αλλά ούτε πάταγε το πόδι του εκεί.

Τελικά, ο πρώην αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου κατέφυγε στην διεύθυνση επίλυσης διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αλλά η ενδικοφανής προσφυγή του, όπως λέγεται, απορρίφθηκε. Έτσι, ζήτησε καταφύγιο στα Διοικητικά Δικαστήρια των Αθηνών, αλλά και εκεί η αίτησή του είχε την ίδια τύχη, απορρίφθηκε.

Οι πρωτοδίκες έκριναν ότι νόμιμα επιβλήθηκαν σε βάρος του πρώην συνάδελφου τους τα διασφαλιστικά μέτρα, αφού διετέλεσε πρόεδρος του νοσοκομείου το επίμαχο διάστημα.

Μάλιστα, απορρίφθηκε ως αβάσιμος ο ισχυρισμός του ότι «δεν ευθύνεται διότι δεν προέβη σε πραγματική διοίκηση» του νοσοκομείου.

Οι συνάδελφοι του απάντησαν ότι για την επιβολή των σε βάρος του μέτρων δεν απαιτείται να αποδείξει την πραγματική ενασχόλησή του με την διοίκηση του νοσοκομείου, αρκεί το ότι η ιδρυτική νομοθεσία του αναφέρει, ότι ο πρόεδρος του «διοικεί, εκπροσωπεί και δεσμεύει» το Ερρίκος Ντυνάν.

Εξάλλου, οι φορολογικές αρχές, «είχαν δέσμια αρμοδιότητα» για την έκδοση της καταλογιστικής πράξης και την επιβολή διασφαλιστικών μέρων σε βάρος του, εφόσο διαπίστωσαν φοροδιαφυγή.

Μετά από όλα αυτά, ο πρώην αντιπρόεδρος ζητεί τώρα την αναίρεση της αρνητικής για εκείνον απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

http://www.protothema.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: