Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2011

Ποιοι φοβούνται τα blogs;Τι μαγειρεύει η Κυβέρνηση;

Σε επιφυλακή η μπλογκόσφαιρα

Επί πολλά χρόνια ως «Τέταρτη Εξουσία» νοούνταν ο Τύπος, με την παραδοσιακή μορφή των εφημερίδων. Στη συνέχεια «εμπλου­τίστηκε» με τα ηλεκτρονικά ΜΜΕ και τώρα πια ίσως βρισκόμαστε απέναντι στην «Πέμπτη Εξουσία»: την παγκόσμια εξουσία των μπλογκ.

Είναι αλήθεια ότι η πιο δημοφιλής μορφή ενημέρωσης, κυρίως για τους νέους, σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι το διαδίκτυο, το οποίο προσφέρει ταχύτη­τα, αμεσότητα, τον συνδυασμό των πα­ραδοσιακών άρθρων με τα τηλεοπτικά βίντεο και – σε πάρα πολλές περιπτώ­σεις – την ασφάλεια της ανωνυμίας των μπλόγκερ. Εκεί όμως αρχίζει ο παγκό­σμιος προβληματισμός:

• Μέχρι ποίου σημείου μπορεί η ανω­νυμία να επιτρέπει σε κάποιον που έχει φτιάξει ένα μπλογκ να δίνει ανεπιβεβαί­ωτες πληροφορίες, σχόλια, προσωπικά δεδομένα και «ειδήσεις» που αφορούν δημόσια πρόσωπα;

• Δικαιούται ο καθένας να αναρτά απόψεις που πολλές φορές είναι υβρι­στικές ή ακόμη και καθαρά εκβιαστικές για παράγοντες της πολιτικής, οικονο­μικής, επιχειρηματικής, επιστημονικής και καλλιτεχνικής ζωής;

Στις ΗΠΑ, που είναι δημοσίως υπέρ­μαχος της ελευθερίας του λόγου και πρωτοπόρος στο blogging, καριέρες και πολιτικές κρίνονται κυριολεκτικά από τους μπλόγκερ, που σε πολλές περιπτώ­σεις συγκεντρώνουν τεράστια νούμερα επισκεψιμότητας και καθίστανται άξιοι ανταγωνιστές των επίσημων ειδησεο­γραφικών πρακτορείων.

Αγωγές και έρευνεςΣτην Ελλάδα, στην οποία τώρα ανα­πτύσσεται το blogging, ζήσαμε την υπόθεση της δολοφονίας του δημοσι­ογράφου Σωκράτη Γκιόλια, που συν­δέθηκε με το blog troktiko, αλλά πιο πριν είχαμε διάφορα «επεισόδια» στην υπόθεση αυτή: το φαινόμενο της ει­σβολής αστυνομικών δυνάμεων στο σπίτι δημοσιογράφου (Α. Καψαμπέλης), που έψαχναν να βρουν τον δια­χειριστή του πρώτου ενοχλητικού blog, του press.gr, μεγάλες κόντρες για διά­φορες αναρτήσεις από άλλα ανώνυμα μπλογκ, προσφυγές επωνύμων στη Δι­καιοσύνη, αλλά και προσφυγές επωνύ­μων στην υπηρεσία δίωξης ηλεκτρονι­κού εγκλήματος.

Τώρα έχουμε ακόμη μία εξέλιξη στην υπόθεση αυτή, με τις αγωγές που κα­τέθεσαν πριν από μερικές μέρες ο δι­ευθυντής ειδήσεων του Mega Χρήστος Παναγιωτόπουλος και οι δημοσιογρά­φοι του καναλιού Όλγα Τρέμη, Γιάννης Πρετεντέρης και Μανώλης Καψής, που ζητούν ως αποζημίωση 4 εκατομμύρια ευρώ από τον επίσης δημοσιογράφο Γι­άννη Παπαγιάννη θεωρώντας ότι είναι ο κάτοχος και διαχειριστής του fimotro.blogspot.com.

Αφορμή για την αγωγή στάθηκε ηλε­κτρονική δημοσκόπηση του μπλογκ που τους συμπεριλάμβανε στο ερώτημα: «Ποιο από τα παρακάτω δημοσιογραφικά πρόσωπα γλείφει καλύτερα την κυ­βέρνηση;».

Την ίδια ώρα, κυβερνητικές πηγές – για πολλοστή φορά – διακινούν πλη­ροφορίες ότι ετοιμάζει νομοθετική ρύθ­μιση για τα μπλογκ ο υπουργός Δικαιο­σύνης Χάρης Καστανίδης σε συνεργα­σία με τον υφυπουργό Τύπου Τηλέμαχο Χυτήρη κατόπιν αιτήματος του πρωθυ­πουργού (!) με στόχο να περάσει από τη Βουλή πριν από το καλοκαίρι.

Πρωτοφανής «ρύθμιση»

Το βασικό στοιχείο της ρύθμισης θα είναι η υποχρεωτική αναγραφή σε κάθε ιστολόγιο, του προσώπου που θα είναι υπεύθυνο σύμφωνα με τον νόμο. Η επι­χειρηματολογία υπέρ αυτής της ρύθμι­σης στέκεται στο αναφαίρετο δικαίωμα του οποιουδήποτε θιγόμενου από αναρτήσεις να μπορεί να ζητήσει την τιμωρία του διαχειριστή του μπλογκ, όπως γίνε­ται στα παραδοσιακά ΜΜΕ, που υπο­χρεούνται να απαντήσουν σε μηνύσεις, αγωγές κ.λπ.

Βέβαια, πρακτικά, ο εντοπισμός του διαχειριστή μπορεί ήδη να γίνει και μέ­σω του ηλεκτρονικού του ίχνους (ΙΡ) από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ή μέσω εισαγγελικού αιτήματος στον πά-ροχο του μπλογκ, που μπορεί ανά πάσα στιγμή να σταματήσει τη λειτουργία του (η Google, για παράδειγμα, έχει ανα­στείλει τη λειτουργία μπλογκ ύστερα από σχετικά δικαστικά αιτήματα).

Από την άλλη πλευρά, η επιχειρημα­τολογία κατά της ρύθμισης στέκεται στο αναφαίρετο δικαίωμα του καθένα να εκφράζει τις απόψεις του και να ελέγχει την εξουσία, λειτουργία που πολλές φο­ρές μπορεί να γίνει καλύτερα χωρίς το «βαρίδι» της επωνυμίας και των προσω­πικών σχέσεων μεταξύ σχολιαστών και φορέων της εξουσίας. Και από αυτή την πλευρά το θέμα είναι σοβαρό και είναι πιθανό να δημιουργήσει κύμα διαμαρ­τυριών στο διαδίκτυο, όπου πλέον θα συγκρουστούν δύο διαφορετικές από­ψεις, δύο εκ διαμέτρου αντίθετες σχο­λές.

Είναι αντικειμενικό γεγονός ότι πολ­λές φορές και στον ελληνικό χώρο δη­μοσιεύτηκαν πρώτα στα μπλογκ πληρο­φορίες που στη συνέχεια έτυχαν ανα­παραγωγής από τα επίσημα ΜΜΕ, ενώ είναι ένα θέμα το γεγονός ότι ορισμένα blogs έχουν μεγαλύτερη επισκεψιμότητα από τα παραδοσιακά portals. Είναι επίσης γεγονός ότι η ενημέρωση για θέ­ματα παγκόσμιου ενδιαφέροντος, όπως οι φυσικές καταστροφές ή οι πόλεμοι, διοχετεύτηκαν μέσα από τα μπλογκ και τα social networks, επειδή η εξουσία «φίμωσε» τις «κανονικές» πηγές πλη­ροφόρησης.

Αλλά είναι επίσης γεγονός ότι πά­μπολλες φορές, με όπλο την ανωνυμία, εξαπολύθηκαν σκαιότατες επιθέσεις ενάντια σε όποιον είχε βάλει στο μάτι ο μπλόγκερ. Τέλος είναι εξίσου αντικειμε­νικό γεγονός ότι άλλο είναι ένα μπλογκ που διοχετεύει πολιτικές πληροφορίες και άλλο ένα ιστολόγιο που ασχολείται, για παράδειγμα, με το κέντημα.

Μένει να δούμε τους ακριβείς όρους της επερχόμενης ρύθμισης (παρόμοια της οποίας δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο) για να μπορέσει να βγει ένα ου­σιαστικό συμπέρασμα.

ΥΓ.: Ελπίζουμε αυτές οι πληροφορί­ες να μην είναι ευσεβείς πόθοι ή προϊ­όν ασχετοσύνης κάποιων στην κυβέρ­νηση, που δεν έχουν λάβει καν υπόψη ότι οι δύο μεγαλύτερες (και απολύτως ιδιωτικές) πλατφόρμες στον κόσμο για μπλογκ (wordpress και blogspot) δεν έχουν κανέναν λόγο να φτιάξουν ξεχω­ριστούς όρους που να καλύπτουν μόνο τη χώρα μας... Ελπίζουμε επίσης ότι δεν πρόκειται απλώς για διοχέτευση πλη­ροφοριών με στόχο να δημιουργήσουν πολεμικό κλίμα και εντυπώσεις στο διαδίκτυο... Έτσι κι αλλιώς πάντως είναι σε επιφυλακή.
ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ

8 σχόλια:

ANNA FLO είπε...

Kαλησπέρα Δημήτρη. Νομίζω ότι το θέμα είναι πολύ σοβαρό. Πάντως η γνώμη μου είναι ότι δεν πρέπει να χτυπηθεί η ελευθεροτυπία. Αλλά οι ειδήσεις και οι καταγγελίες πρέπει να είναι επώνυμες. Τελεία και παύλα!
Αν σε καταγγείλω για κάτι δεν θα θέλεις να ξέρεις ποια είμαι, πώς το λέω ό,τι λέω και πώς το ξέρω;;;
Και φυσικά υπάρχουν και οι ψεύτικες ειδήσεις, οι κατασκευασμένες...
Δεν πρέπει να αντιμετωπιστούν;; Και οι αναγνώστες ακόμη θα δείχνουν περισσότερη εμπιστοσύνη στα επώνυμα μπλογκς.. Το δικό σου γιατί είναι επώνυμο;;;
Καλό βράδυ

zeidoron dtsoukas είπε...

Αγαπητή Αννα καλησπέρα!
Για το θέμα των blogs γενικά αλλά και της ανωνυμίας γενικότερα έχω εκπεφρασμένη γνώμη εδώ και δυο χρόνια σχεδόν (30/6/2009)!
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΩΝΥΜΑ ΜΠΛΟΓΚΣ.
Σε παρακαλώ αν βρεις λίγο χρόνο διάβασέ τη και πες μου την άποψή σου!
Ρωτάς γιατί το δικό μου είναι επώνυμο:γιατί προσωπικά δεν έχω κάτι να κρύψω ούτε κωλύομαι από οτιδήποτε για να πω αυτό που σκέφτομαι,αν και στην αρχή και 'γω δεν είχα βάλει τ' όνομά μου.
Το να βάλει όμως κάποιος ένα όνομα δεν λέει και πολλά πράγματα γιατί απλούστατα δεν επαληθεύεται από πουθενά ενώ η ηλεκτρονική ταυτότητα είναι γκαραντί για τον καθένα και ξεχωριστή.Σε βρίσκουν στο πι και φι αν χρειαστεί.Απλά αν προχωρήσει σε νόμο η κυβέρνηση θα πρέπει να δηλωθεί το επώνυμο(ατόμου και μπλογκ)σε κάποια υπηρεσία οπότε όπως καταλαβαίνεις πολλοί θα σιωπήσουν.Τώρα το πως θα το ταυτοποιήσουν δεν ξέρω!θα μας βάλουν να κάνουμε ανάρτηση μπροστά τους;
Βέβαια είναι πια ηλίου φαεινότερο ότι πολλά blogs εξυπηρετούν καταστάσεις,προσωπικές,κομματικές,συλλογικές κλπ. αλλά κάνουν μπαμ από μακριά.
Να είσαι καλά,καλό βράδυ!

αντωνης είπε...

Καλησπερα Δημητρη.
Η αποψη μου ειναι να υποχρεωσουν τους δημοσιογραφους να γραφουν το ονομα τους στα blog τους (αρκετοι το κανουν ηδη).
Τωρα απο κει και περα, αν και προσωπικα δεν εχω κανενα προβλημα να γραψω με το ονοματεπωνυμο μου (το κανω ετσι κι αλλιως στο facebook), κανονες υπαρχουν στις πλατφορμες που μας φιλοξενουν.

ANNA FLO είπε...

Δημήτρη διάβασα την παραπομπή σου και συμφωνώ .Ειδικά με την παρομοίωση των μπλόγκερς με τους δημοσιογράφους που έχουν στήλες όπως ''βηματοδότης'' κλπ. είναι πολύ σωστή αλλά ο βηματοδότης ξέρει ο καθένας που προσβάλλεται πού ανήκει.
Μπορεί να βρίσκεται εύκολα ο μπλόγκερ, αλλά αν υπάρχει το ονοματεπώνυμο μπορεί να γίνει πιο έμπιστος από τον κάθε αναγνώστη.Δεν συμφωνώ με τη φίμωση των μπλογκς αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις έχει παραγίνει το κακό....Έτσι πιστεύω!
Να σαι καλά

Λυγερή Βασιλείου είπε...

Αγαπητέ μου Δημήτρη .
Σ' αυτό το θέμα είμαι κάθετη.

Ο καθένας έχει δικαίωμα να δημοσιο-γραφεί επωνύμως ή με παρωνύμιο. Εδώ καταξιωμένοι συγγραφείς και ποιητές υπογράφουν έργα τους με ψευδώνυμο.

Αλλά κανείς κουκουλοφόρος δεν έχει το δικαίωμα να καταγγέλλει, να καταδικάζει ,να υβρίζει, ή να συκοφαντεί δημοσίως κάποιον επώνυμο, φυσικό πρόσωπο ή φορέα , να μην δίνει λόγο σε κανέναν,να μένει ατιμώρητος, ή να χρειάζονται βασιλικά δικηγορικά έξοδα και εισαγγελική παρέμβαση για να λογοδοτήσει.
ΟΧΙ πρέπει να υπάρξουν οπωσδήποτε ασφαλιστικές δικλείδες για τέτοιου είδους ποινικά κολάσιμες πράξεις ,ώστε το ηλεκτρονικό στίγμα του κάθε κακοήθη να είναι άμεσα και εύκολα στην διάθεση των αρμοδίων ,Αρχών χωρίς να χρειάζονται χρονοβόρες και πολυέξοδες διδικασίες. Μια αυτόφωρη διαδικασία για κάθε υβριστή ή συκοφάντη ,να δεις πως θα τον έπειθε να είναι πιο προσεκτικός και υπεύθυνος ,να σέβεται τους συνανθρώπους του κι ίσως μέσα απ' αυτή την διαδικασία μάθαινε να σεβόταν και τον εαυτό του και να μην χρειαζόταν να μετέρχεται τέτοιου είδους συμπεριφορές για να κάνει τον έξυπνο και τιμητή των πάντων στην ελαφρότερη περίπτωση ή να βλάψει σοβαρά όποιον θεωρεί αντίπαλό του στην χειρότερη.

Καλό μας βράδυ

zeidoron dtsoukas είπε...

Αντώνη μου ό,τι γίνει,αν γίνει,θα γίνει για όλους.Δεν υπάρχει τρόπος διαχωρισμού.Απλά εγώ επιμένω ότι δεν υπάρχει Ανωνυμία.Από την ώρα που ανοίγει ο υπολογιστής υπάρχει η ταυτότητα του χρήστη.Είμαστε πολλοί που δεν έχουμε κανένα λόγο να κρυφτούμε,υπάρχουν όμως άνθρωποι που είτε γιατί έχουν μια επιχείρηση ή γιατί δεν θέλουν να δώσουν στόχο στη δουλειά τους προτιμούν το ψευδώνυμο.Το θέμα είναι αν ο καθένας σέβεται τον εαυτό του δεν υπάρχει πρόβλημα από την πλευρά μας,από την πλευρά της εξουσίας όμως πάντα θα υπάρχει γιατί έχει πολλά να κρύψει και το διαδίκτυο είναι αχανές δεν ελέγχεται.
Να είσαι καλά,καλό βράδυ!

zeidoron dtsoukas είπε...

Σαφώς κι έχει παραγίνει το κακό γιατί όπως σε κάθε τομέα κι εδώ μέσα παίζονται παιχνίδια!Μη ξεχνας πως όταν ξεκίνησαν τα blogs ήταν παρεϊστικα δεν είχαν καμιά σχέση με ενημέρωση.Μετά το press.gr και ιδιαίτερα μετά το τροκτικό φούντωσε το πράγμα.Από κει και πέρα εναπόκειται στον καθένα να επιλέξει τι θα διαβάζει αλλά και να διυλίζει ό,τι κι αν διαβάζει από όποιον κι αν είναι γραμμένο.Οπως διάβασες είναι πανεύκολο να εντοπιστεί ο κάθε παραβάτης του υπάρχοντος ποινικού κώδικα.
Να είσαι καλά,καλό μήνα!

zeidoron dtsoukas είπε...

Λυγερή μου δεν διαφωνώ σε όσα λες απλά,το λέω εδώ και δυο χρόνια τώρα,η δήθεν ανωνυμία είναι παραμύθι!Απαντες με το που μπαίνουμε εδώ μέσα δίνουμε στίγμα.Οταν βρείς λίγο χρόνο πήγαινε στην παραπομπή που δίνω στο πρώτο σχόλιό μου-απάντηση στη φίλη Αννα και θα δεις πόσα εύκολα η δίωξη ηλ/κου εγκλήματος εντόπισε όσους μηνύθηκαν για διάφορες παραβάσεις.Για να σε πείσω πόσο εύκολος είναι ο εντοπισμός σου αναφέρω μόνο τις συνεχείς συλλήψεις παιδόφιλων(που σκέψου ότι αυτούς δεν τους μηνύει κανένας,τους εντοπίζει η δίωξη) αλλά και την αστραπιαία παρέμβαση και διάσωση νεαρών που είχαν δηλώσει στο διαδίκτυο πως θα αυτοκτονήσουν.Ολος ο ντόρος γίνεται γιατί από 'δω μέσα βγαίνουν αποκαλύψεις που δεν περνάνε στα συμβατικά ΜΜΕ,τα οποία και ελέγχονται πανεύκολα με τις γνωστές μεθόδους.Μια καθαρή πολιτεία κι ένας τίμιος πολίτης δεν έχει να φοβηθεί κανέναν.Αυτοί έχουν λερωμένη τη φωλιά τους και γι' αυτό κόπτονται.Επίσης όπως γίνεται και στην κοινωνία έτσι κι εδώ ο καθένας διαλέγει τις παρέες του.Κι όποιος σέβεται τον εαυτό του σέβεται και τους άλλους.Για μένα τα μπλογκς είναι σαν μια παρέα που κουβεντιάζει είτε στην πλατεία,είτε στο καφενείο,στη δουλειά ή σε μια συγκέντρωση.Η μόνη διαφορά πως έχουν μεγαλύτερη εμβέλεια.Δεν μπορώ να δεχτώ λοιπόν πως για να πει κάποιος μια γνώμη θα πρέπει να έχει άδεια από κάποια Αρχή!Για να δεις ότι και πρακτικά δεν γίνεται.Ας υποθέσουμε ότι απαγορεύεται να γράφεις χωρίς άδεια,αυτός λοιπόν που θέλει να διατηρήσει την ανωνυμία του θα γράψει αυτά που θέλει στο facebook κι αν και κει του το απαγορεύσουν θα πάει στο twitter,οπότε θα πρέπει η Κυβέρνηση να κατεβάσει τους διακόπτες!
Γι' αυτό επιμένω πως όσα λένε ότι προτίθενται να κάνουν είναι κινήσεις πανικού για να τρομάξουν τους μπλόγκερς,υπάρχει ποινικός κώδικας κι έχουν τιμωρηθεί όσοι τον παρέβησαν!
Ας μη σε κουράζω άλλο και να σου θυμίσω πως τ' όνομά μου υπάρχει στη μπάρα του μπλογκ στο δε path υπάρχει και η διεύθυνση κατοικίας μου.Καλό μήνα κι έχε το νου σου,πρωταπριλιά!