Πέμπτη, 28 Απριλίου 2016

"Φωνή της Πάρου": Μπλόκο στις πλαστικέςσακούλες


Ο δήμος Πάρου, στο πλαίσιο της αναγόρευσης του 2016 ως έτους ανακύκλωσης για το νησί, σε συνεργασία με το ΣΥΔΙΣΑΠΑ και την επιτροπή ανακύκλωσης θα ξεκινήσει καμπάνια για οριστική κατάργηση της πλαστικής σακούλας και ενημέρωσης των επισκεπτών του νησιού με τρίγλωσσο φυλλάδιο για την ορθή διαχείριση των απορριμμάτων, όπως έχουμε πληροφορηθεί με σχετικό δελτίο τύπου....

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στη σελίδα 8 της "Φωνής της Πάρου".

Δεν υπάρχουν σχόλια: