Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2013

Μέχρι κει φτάσαμε: Αδειες κυκλοφορίας σε φωτοτυπίες Α4 !!!


Το υπουργείο Μεταφορών δεν έχει επαρκή ποσότητα χαρτιού για να τυπώσει νέες άδειες κυκλοφορίας οχημάτων, με αποτέλεσμα να δίνει φωτοαντίγραφα τύπου Α4.

Το υπουργείο “έμεινε” από το γνωστό, ειδικών προδιαγραφών, πράσινο χαρτί που έχουν οι άδειες κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα οι ποσότητες που έχουν απομείνει να χρησιμοποιούνται (κυρίως) για τα φορτηγά διεθνών μεταφορών.

Οι υπόλοιποι λαμβάνουν ένα φωτοαντίγραφο του «Υπηρεσιακού Αντιγράφου Άδειας Κυκλοφορίας».

Η έλλειψη χαρτιού, σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου, οφείλεται σε ολιγωρία και καθυστερήσεις της Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου. Το πρωτοφανές αυτό περιστατικό αποδεικνύει εσωτερικό έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών του υπουργείου Μεταφορών με την υπόδειξη “εξαιρετικά επείγον”.

Σε αυτό, αφού πρώτα αναφέρεται ότι “το απόθεμα των εντύπων αδειών κυκλοφορίας οχημάτων είναι εξαιρετικά περιορισμένο και αναμένεται αυτό να εξαντληθεί εντός του άμεσου χρονικού διαστήματος”, στην συνέχεια επισημαίνεται ότι “ως σήμερα δεν έχει προκηρυχθεί διαγωνισμός για την προμήθεια εντύπων λόγω καθυστερημένης έγκρισης του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών”.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: