Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2011

Διαβάστε όλες τις εγκυκλίους του Υπουργείου Εργασίας για τα όρια ηλικίας και τα πλασματικά χρόνια


Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εξέδωσε χτες, Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2011, έξι Εγκυκλίους σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των Αρ. 40, Αρ. 49 , Αρ. 50, Αρ. 53, Αρ.54, του νόμου 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, Ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις»,καθώς  και του Αρ. 10 του νόμου 3863/2010!

Οι έξι εγκύκλιοι διευκρινίζουν τα σχετικά με την αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης, την αύξηση ορίων ηλικίας στις γυναίκες και τις μητέρες ανήλικων τέκνων στα ειδικά ταμεία και το ΙΚΑ, όπως επίσης και θέματα που αφορούν στη συνέχιση εργασίας και μετά τη συνταξιοδότηση των ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ.

Διαβάστε αναλυτικά  την κάθε εγκύκλιο:

Εγκύκλιος για αναγνώριση πλασματικών ετών.

Εγκύκλιος για τα όρια ηλικίας.


Εγκύκλιος για παροχή δικαιώματος στον ασφαλισμένο του Ο.Α.Ε.Ε. να διατηρήσει το επάγγελμά του μετά την αίτηση συνταξιοδότησης.

Εγκύκλιος για προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων του Ο.Α.Ε.Ε.

Εγκύκλιος για δυνατότητα των ασφαλισμένων του Ο.Α.Ε.Ε., στους οποίους χορηγείται προσωρινή σύνταξη λόγω αναπηρίας, να διατηρήσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα.


Εγκύκλιος για διάφορα θέματα Ο.Α.Ε.Ε.


 Πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: