Τετάρτη 31 Αυγούστου 2022

Η ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου ζητά να προσλάβει ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ για πλήρη απασχόληση  


Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων – ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου (Περιφερειακός Δρόμος Αγίου Χριστοφόρου) αναζητά για πλήρη απασχόληση ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ.

Αρμοδιότητες

  • Εφαρμογή στους θεραπευόμενους αξιολογητικών εργαλείων εργοθεραπείας 
  • Υλοποίηση θεραπευτικών συνεδριών (είτε ατομικών είτε ομαδικών) 
  • Σίτιση θεραπευομένων 
  • Εκτέλεση διοικητικών καθηκόντων άμεσα συναρτώμενων με το θεραπευτικό έργο

Υποχρεωτικά προσόντα: 
  • Πτυχίο εργοθεραπείας 
  • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος 
  • Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 
  • Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ 
  • Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες 
  • Εμπειρία σε παιδιά με κινητικές /αναπτυξιακές / μαθησιακές δυσκολίες αποτελεί επιθυμητό προσόν

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό έως 13/9/2022 στην πιο κάτω ηλεκτρονική διεύθυνση hr1@elepap.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: