Δευτέρα, 26 Αυγούστου 2013

Κάντε όρεξη! - Έρχονται τα “ληγμένα” από 1η Σεπτέμβρη


Από την 1η Σεπτεμβρίου θα επιτρέπονται οι πωλήσεις προϊόντων «περασμένης διατηρησιμότητας» (ληγμένα), πλην όσων προσδιορίζονται από τη νομοθεσία ως ευαλλοίωτα, με τον όρο ότι αυτά θα πωλούνται σαφώς διαχωρισμένα από τα υπόλοιπα τρόφιμα και με πινακίδα στην οποία θα αναγράφεται, με κεφαλαία γράμματα, η φράση «τρόφιμα περασμένης διατηρησιμότητας» και θα πωλούνται μόνο σε χαμηλότερη τιμή.

Όπως αναφέρει σε ενημερωτικό έγγραφό του το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθήνας, ο χρόνος διάθεσης των προϊόντων περασμένης διατηρησιμότητας δεν μπορεί να υπερβαίνει κατά περίπτωση:

α.Τη μία εβδομάδα στην περίπτωση προϊόντων των οποίων η ελάχιστη διατηρησιμότητα δηλώνεται με την αναγραφή ημέρας και μήνα.

β.Τον ένα μήνα στην περίπτωση προϊόντων των οποίων η ελάχιστη διατηρησιμότητα δηλώνεται με την αναγραφή μήνα και έτους.

γ.Τους τρεις μήνες στην περίπτωση προϊόντων των οποίων η ελάχιστη διατηρησιμότητα δηλώνεται με την αναγραφή μόνο του έτους.

Σημειώνεται ότι την αποκλειστική ευθύνη, στις περιπτώσεις αυτές, για την καλή υγιεινή κατάσταση των προϊόντων φέρει ο πωλητής και ότι απαγορεύεται η αντικατάσταση ή τροποποίηση της χρονολογίας ελάχιστης διατηρησιμότητας με οποιονδήποτε τρόπο και από οποιονδήποτε. Απαγορεύεται επίσης η διάθεση τέτοιων προϊόντων σε χώρους ομαδικής εστίασης.

Τα πρόστιμα

Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ως κάτωθι:

α.Έλλειψη πινακίδας με την ένδειξη «τρόφιμα περασμένης διατηρησιμότητας»: 1.000 ευρώ ανά κωδικό προϊόντος.

β.Μη διακριτός διαχωρισμός τροφίμων περασμένης διατηρησιμότητας από τα υπόλοιπα τρόφιμα: 1.000 ευρώ ανά κωδικό προϊόντος.

γ.Παραποίηση (αντικατάσταση ή τροποποίηση) της χρονολογίας ελάχιστης διατηρησιμότητας: 2.000 ευρώ ανά κωδικό προϊόντος.

δ.Διάθεση τροφίμων περασμένης διατηρησιμότητας σε χώρους ομαδικής εστίασης: 5.000 ευρώ ανά κωδικό προϊόντος.

ε.Μη τήρηση υποχρέωσης πώλησης τροφίμων με την ένδειξη «τρόφιμα περασμένης διατηρησιμότητας» σε χαμηλότερη τιμή: 2.000 ευρώ ανά κωδικό προϊόντος.

Οι όροι πώλησης των προϊόντων «περασμένης διατηρησιμότητας» περιγράφονται στους «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών» (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) που αποτελούν μετεξέλιξη του Αγορανομικού Κώδικα.
πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια: