Σάββατο, 31 Αυγούστου 2019

«Κακή τράπεζα» εν όψει

Θεωρείται ικανοποιητική λύση για το θέμα των «κόκκινων» δανείων

«Bαd bank» με εγγύηση Γερμανίας και JP Morgan δημιουργείται μετά την έγκριση ειδικού σχεδίου μείωσης των «κόκκινων» δανείων ύψους 20 δισ. ευρώ, τα οποία θα μεταφέρουν και οι τέσσερις τράπεζες, Alpha, Εθνική,
Eurobank και Πειραιώς, στο Σχήμα Προστασίας Ενεργητικού (Asset Protection Scheme - APS), που αναμένεται να είναι έτοιμο τον Οκτώβριο και να ενεργοποιηθεί το τέταρτο τρίμηνο του έτους.

Η συμμετοχή και των τεσσάρων συστημικών τραπεζών θεωρείται επιβεβλημένη από την αρμόδια εποπτική αρχή, τον SSM, η άποψη του οποίου είναι ότι η προώθηση του APS θα λειτουργήσει ως συστημική λύση επωφελής για όλο το τραπεζικό σύστημα και θα «μοχλεύσει» το επενδυτικό ενδιαφέρον.

Το θέμα συζητήθηκε κατά τη συνάντηση που είχε ο υφυπουργός Οικονομικών αρμόδιος για το χρηματοπιστωτικό σύστημα Γιώργος Ζαββός με τον επικεφαλής του SSM Αντρέα Ενρία στη Φρανκφούρτη.

Η λύση που προωθείται από το υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με την JP Morgan έχει την πλήρη στήριξη του SSM, επιδίωξη του οποίου είναι η ταχύτερη απαλλαγή των τραπεζών από το άγος των «κόκκινων» δανείων, που σήμερα φθάνουν περίπου τα 85 δισ. ευρώ.

Η σύμφωνη γνώμη του SSM άλλωστε είναι καθοριστική στο πλαίσιο και της διαδικασίας αποενοποίησης των προβληματικών δανείων (Significant Risk Transfer) από τους ισολογισμούς των τραπεζών και μείωσης των κινδύνων που περιλαμβάνονται στο ενεργητικό τους.

Στο πλαίσιο των στόχων που έχουν δεσμευθεί έναντι του SSM ότι θα πετύχουν οι τράπεζες έως το 2023, προβλέπονται τιτλοποιήσεις και πωλήσεις δανείων 25 δισ. ευρώ και έτσι το μεγαλύτερο μέρος αυτών των τιτλοποιήσεων εκτιμάται ότι θα γίνει μέσω του APS.

Υπενθυμίζεται ότι η λύση του APS, που εισηγήθηκε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, βασίζεται στο ιταλικό μοντέλο που εφαρμόστηκε στη χώρα το 2018 για την αντιμετώπιση του αντίστοιχου προβλήματος που είχαν οι ιταλικές τράπεζες.

Το σχήμα προβλέπει ότι οι τράπεζες θα τιτλοποιήσουν «κόκκινα» δάνεια και το Δημόσιο από την πλευρά του θα εγγυηθεί ένα μέρος αυτών των δανείων, που αντιπροσωπεύουν το senior τμήμα, δηλαδή τα δάνεια που έχουν τις υψηλότερες πιθανότητες να ανακτηθούν και τα οποία θα παραμείνουν στους ισολογισμούς των τραπεζών.

Σύμφωνα με τη μεθοδολογία που έχει αναπτύξει η ελληνική πλευρά, το senior τμήμα θα είναι το 40% έως 50% των συνολικών τιτλοποιημένων δανείων, το mezzanine περί το 15% και το junior τμήμα, δηλαδή το χειρότερο κομμάτι αυτών των δανείων, το υπόλοιπο 35%. Για την παροχή της εγγύησης, οι τράπεζες θα πληρώνουν ένα είδος προμήθειας στο Δημόσιο, η οποία με βάση το ιταλικό μοντέλο υπολογίζεται με αναφορά στα ασφάλιστρα κινδύνου (CDS).

ΑΝΤΡΙAΝΑ ΒΑΣΙΛA
http://www.topontiki.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: