Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2012

Αρχισε η εφαρμογή του Μνημονίου 3 με 18 εγκυκλίους από το υπουργείο Εργασίας που σαρώνουν τα πάντα- Ποιοί γλιτώνουν από την αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης
- Από πότε κόβονται τα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και το επίδομα αδείας
- Όλες οι ρυθμίσεις για όλους τους ασφαλισμένους σε όλα τα ταμεία
- ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥΣ

Όχι μία ούτε δύο αλλά 18 ερμηνευτικές εγκυκλίους απέστειλε το υπουργείο Εργασίας με τις οποίες και επίσημα πλέον φαίνεται πως αρχίζει το Μνημόνιο 3 και σε λίγες ημέρες όλοι οι έλληνες πολίτες θα δουν τις ζωές τους να αλλάζουν αλλά και το εισόδημά τους να συρρικνώνεται ακόμα περισσότερο.

Από τις πρώτες εγκυκλίους φαίνεται πως από την 1η Ιανουαρίου του 2013 ξεκινάει η εκτόξευση των ορίων συνταξιοδότησης κατά δύο χρόνια για όλες τις περιπτώσεις των ασφαλισμένων.

Εκτός όμως από τη σύνταξη πλέον στα 67 για όλους, από αρχές του χρόνου τίθενται σε ισχύ όλες οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης. Με τον τρόπο αυτό από το 2013 προβλέπεται σύνταξη είτε στα 62 χρόνια με 40 έτη ασφάλισης, είτε με στο 67ο έτος της ηλικίας με 15 έτη ασφάλισης.


Οι μοναδικές εξαιρέσεις αφορούν στις μητέρες ανίκανων για βιοποριστική εργασία τέκνων, οι χήροι πατέρες ανίκανων για βιοποριστική εργασία τέκνων και οι ασφαλισμένοι που θα ενταχθούν σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας. Επίσης. όσοι αποχωρούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012 δεν τους αφορά η αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης, ενώ δεν θα επηρεαστούν και όσοι έχουν ασφαλιστεί για πρώτη φορά πριν από την 31-12-1982.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΟΑΕΕ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΕΤΑΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΟΡΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΩΝ

Mε άλλη εγκύκλιος αναφέρεται πως τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα αδείας που καταβάλλεται σε όλους τους συνταξιούχους, από τους φορείς κύριας ασφάλισης, καθώς και τα δώρα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα αδείας, που προβλέπονται από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη νόμου ή κανονιστική πράξη ή καταστατική διάταξη για τους συνταξιούχους και βοηθηματούχους όλων των φορέων-τομέων επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, καταργούνται από 1.1.2013.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑΣ

Με τις διατάξεις για τις ρυθμίσεις θεμάτων ΕΟΠΥΥ του εν λόγω νόμου αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού της εισφοράς των ασφαλισμένων του ΟΓΑ για παροχές ασθένειας σε είδος και χρήμα. Συγκεκριμένα, η εισφορά για υγειονομική περίθαλψη,
από 1.1.2013, ανέρχεται σε ποσό 2,50% επί του ποσού της ασφαλιστικής κατηγορίας στην οποία έχει καταταγεί ο ασφαλισμένος και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από αυτήν που αναλογεί στο ποσό της 5ης ασφαλιστικής κατηγορίας.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑ - ΕΟΠΥΥ (1)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑ - ΕΟΠΥΥ (2)

Από την εφαρμογή προκύπτει ότι το ελάχιστο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης λόγω γήρατος από το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.) των 50 ετών αυξάνεται στο 52ο έτος προστιθεμένων δύο ετών από 1-1-2013. Από την ίδια ημερομηνία ο ελάχιστος απαιτούμενος για τη συνταξιοδότηση αριθμός 70 που προκύπτει ως άθροισμα των ετών συνθετικής ναυτικής υπηρεσίας και των ετών της ηλικίας του ασφαλισμένου, διαμορφώνεται στον αριθμό 72.

Τα θεμελιωμένα μέχρι 31-12-2012 συνταξιοδοτικά δικαιώματα, λόγω συμπλήρωσης των κατά περίπτωση απαιτουμένων προϋποθέσεων ηλικίας και χρόνου ασφάλισης δεν θίγονται και μπορούν να ασκηθούν οποτεδήποτε.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΟΡΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΝΑΤ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΠΡΩΗΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΕΑΕΥΕΕΟ

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΕΦΑΠΑΞ

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΕΑΠΥΚ

Οι μειώσεις αφορούν όλες τις συντάξεις που καταβάλλονται μεμονωμένες ή αθροιστικά (κύρια και επικουρική σύνταξη ή μέρισμα, ειδική προσαύξηση ΤΣΜΕΔΕ) για οποιαδήποτε αιτία (γήρατος-αναπηρίας-θανάτου) και από οποιαδήποτε πηγή, δηλαδή από οποιονδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης, το Δημόσιο καθώς και το ΜΤΠΥ και από κάθε άλλη πηγή.

Η μείωση, γίνεται στο σύνολο της καταβαλλόμενης κύριας σύνταξης ή του αθροίσματος των κύριων συντάξεων ή αθροίσματος κύριας και επικουρικής σύνταξης ή μερίσματος που το άθροισμά τους υπερβαίνει τα 1.000,00 ευρώ κατά μήνα.

Συγκεκριμένα, οι καταβαλλόμενες μηνιαίες συντάξεις μειώνονται από 1.1.2013, ως εξής:

Ποσό σύνταξης ή αθροίσματος άνω των 1.000,01 ευρώ και έως 1.500,00 ευρώ, κατά ποσοστό 5% στο σύνολο του ποσού. Το ποσό της σύνταξης που εναπομένει μετά την μείωση αυτή δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 1.000,01 ευρώ.

Ποσό σύνταξης ή αθροίσματος από 1.500,01 ευρώ έως 2.000,00 ευρώ, κατά ποσοστό 10% στο σύνολο του ποσού. Το ποσό της σύνταξης που εναπομένει μετά την μείωση αυτή δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 1.425,01 ευρώ.

Ποσό σύνταξης ή αθροίσματος από 2.000,01 ευρώ έως 3.000,00 ευρώ, κατά ποσοστό 15% στο σύνολο του ποσού. Το ποσό της σύνταξης που εναπομένει μετά την μείωση αυτή δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 1.800,01 ευρώ.

Ποσό σύνταξης ή αθροίσματος από 3.000,01 ευρώ και άνω, κατά ποσοστό 20% στο σύνολο του ποσού. Το ποσό της σύνταξης που εναπομένει μετά την μείωση αυτή δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 2.550,01 ευρώ.

Στην περίπτωση που καταβάλλονται περισσότερες της μίας συντάξεις το ποσό που προκύπτει από τη μείωση επιμερίζεται σε κάθε σύνταξη αναλογικά, λαμβάνοντας υπόψη το ποσό της κάθε σύνταξης, όπως είχε διαμορφωθεί πριν τη μείωση και αποτελεί έσοδο του οικείου ασφαλιστικού φορέα ή τομέα, από τον οποίο καταβάλλεται η σύνταξη.

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια: