Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2011

Θα πληρώνουν από την τσέπη τους τους γιατρούς οι ασφαλισμένοι του Δημοσίου


Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ) αποφάσισε την αναστολή - επίσχεση των συμβατικών υποχρεώσεων όλων των συμβεβλημένων γιατρών, έναντι του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (ΟΠΑΔ), εξαιτίας των μεγάλων οφειλών προς τους γιατρούς. Ο Οργανισμός οφείλει στους συμβεβλημένους γιατρούς 350 εκατομμύρια ευρώ ενώ σημειώνονται σημαντικές καθυστερήσεις στην εξόφληση των οφειλόμενων.

Έτσι οι ασφαλισμένοι του δημοσίου θα πληρώνουν από την τσέπη τους τις επισκέψεις που θα πραγματοποιούν στους γιατρούς.

Ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας (ΙΣΑ) καλεί τα μέλη του να μην παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες σε εκτέλεση της σύμβασης τους με τον ΟΠΑΔ, να προβούν στην υπογραφή δήλωσης επίσχεσης ιατρικών συμβάσεων με τον ΟΠΑΔ από 1-12-2011, να προβούν στην ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης για την επίσχεση έξω από τα ιατρεία τους, ώστε να ενημερώνουν σαφώς και εγκαίρως τους ασφαλισμένους του ΟΠΑΔ και να εξυπηρετούν τους ασφαλισμένους του Δημοσίου, κόβοντας δελτίο παροχής υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους και εισπράττοντας από αυτούς τη νόμιμη αμοιβή.

"Η σχετική απόφαση επίσχεσης των ιατρικών συμβάσεων με τον ΟΠΑΔ είναι δεσμευτική για όλους τους ιατρούς και η μη εφαρμογή της αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα", αναφέρει ανακοίνωση του ΙΣΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: