Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2020

Ἐν Ἀγρινίῳ τῇ... 1 Ιουνίου 1898: ΑΙ ΑΓΡΙΝΙΑΖΟΥΣΑΙ


Επιμέλεια: Λευτέρης Τηλιγάδας
Η Αθηναϊκή εφημερίδα Σκριπ αφιερώνει έναν πρωτοσέλιδο εκτενή σχολιασμό στο συνέδριο των Κυριών, που πραγματοποιήθηκε τον προηγούμενο μήνα, o οποίος διακρίνεται από την έντονη σκωπτική του διάθεση, αλλά και από εύγλωττη ειρωνεία.

«Δεν ησχολήθη όσον έπρεπε η ελληνική δημοσιογραφία», αναφέρει η εφημερίδα, «εις το ζήτημα του εν Αγρινίω συγκροτηθέντος συνεδρίου των Κυριών. Αι κατ' αυτό συζητήσεις, αι φιλονικίαι, οι διαπληκτισμοί παρέμειναν οπωσδήποτε ασχολίαστοι, αι δε Κυρίαι, αι οποίαι έπαιξαν πραγματικόν ρόλον εις το Αγρίνιον, δεν έλαβον την τιμήν να ρεκλαμαρισθούν όσο ήτο δίκαιον υπό του τύπου.

Διά τούτο ημείς αναλαμβάνομεν να ταις αποδώσωμεν δικαιοσύνην σήμερον, μνημονεύοντες τα αναδραγαθήματά των και παραδίδοντας εις την αθανασίαν τους λόγους και τα έργα των».

Για τις αναβολές της έναρξης του συνεδρίου ο συντάκτης αναφέρει: «…αι κυρίαι δεν ήθελον να συνεδριάσουν διαρκούντος του πολέμου εκ φόβου μήπως αι συνεδριάσεις των θεωρηθούν ως αποτελούσαι μέρος των πολεμικών επιχειρήσεων του στρατού μας» («Ατυχής πόλεμος» 1897 – 1898).

Ακολουθούν αρκετά επεισόδια των «πολεμικών επιχειρήσεων» του συνεδρίου, τα οποία είχαν ως αφορμή… τα μπαλώματα των φουστανιών!!! Αποδελτιώνουμε έναν αφορισμό: «Εις άλλα συνέδρια που συγκροτούνται εις την Ευρώπην αι κυρίαι αμίλλωνται ποία να επιδείξη τα περισσότερα διπλώματα. Εις το Αγρίνιον η άμιλλα εγένετο διά τα περισσότερα μπαλώματα».

------------------------------------------------------------------
Φωτογραφία εξωφύλλου: Διπλοτυπία του άρθρου του ΣΚΡΙΠ και μιας φωτογραφίας που δημοσιεύθηκε στο politisonline (Δείτε ΕΔΩ) στις 3 Απριλίου του 2016 με τίτλο: "Ποιες γυναίκες θεωρούνταν σέξι το 1900 - Τα πρότυπα της εποχής"

από το αρχείον Αγρινίου 

Δεν υπάρχουν σχόλια: