Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2017

Η μεγάλη φούσκα με τις λίστες του πλούτου


  • Τι δείχνουν τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών που κατέθεσε στη Βουλή η υφυπουργός Κατερίνα Παπανάτσιου.
  • Τα εισπρακτικά αποτελέσματα των ελέγχων του φορολογικού μηχανισμού στις λεγόμενες «λίστες» είναι απογοητευτικά
  • Από τα 2.000 και πλέον ονόματα που περιλαμβάνονται στη λίστα Λαγκάρντ, επαρκή δεδομένα στοιχεία για να εκδοθεί εντολή ελέγχου υπάρχουν έως σήμερα μόλις για 531 υποθέσεις
Περιορισμένα έως και απογοητευτικά είναι τα εισπρακτικά αποτελέσματα των ελέγχων του φορολογικού μηχανισμού στις λεγόμενες «λίστες» (Λαγκάρντ, Μπόργιανς, εμβασμάτων κα).
Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέθεσε στο κοινοβούλιο η αρμόδια για τα φορολογικά έσοδα υφυπουργός Κατερίνα Παπανάτσιου, από τα 2.000 και πλέον ονόματα που περιλαμβάνονται στη λίστα Λαγκάρντ, επαρκή δεδομένα στοιχεία για να εκδοθεί εντολή ελέγχου υπάρχουν έως σήμερα μόλις για 531 υποθέσεις. Μάλιστα, από αυτές έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος για τις 219.
Από τους ελέγχους έχουν βεβαιωθεί συνολικά 264 εκατομμύρια ευρώ πρόσθετων φόρων και προστίμων από τα οποία έχουν εισπραχθεί μόνο 43,4 εκατομμύρια ευρώ.
Πιο απογοητευτικά είναι τα στοιχεία για τον έλεγχο της λίστας Μπόργιανς, καθώς από τις διασταυρώσεις προέκυψαν ευρήματα και ξεκίνησε ο έλεγχος σε 242, υποθέσεις από τις οποίες έχουν ολοκληρωθεί μόνο 14 και το δημόσιο έχει εισπράξει μόλις 137.000 ευρώ.
Τέλος από τη λίστα των εμβασμάτων έχουν ξεκινήσει έλεγχοι σε 231 υποθέσεις. Προς το παρόν, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, έχουν βεβαιωθεί πρόστιμα 415 εκατ. ευρώ και έχουν εισπραχθεί μόλις 44 εκατ.
Λίστα Λαγκάρντ
Η λίστα περιλαμβάνει στοιχεία για 2.062 Έλληνες φορολογούμενους με καταθέσεις στην ελβετική τράπεζα HSBC. Από το 2014 μέχρι και το τέλος Απριλίου 2017 ξεκίνησαν έλεγχοι στο 25% των 2.062 υποθέσεων της λίστας, δηλαδή σε 519 υποθέσεις, και ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι μόλις στο 10,18% των υποθέσεων, δηλαδή σε 210. Το ποσό των φόρων και των προστίμων που βεβαιώθηκε από τους ολοκληρωμένους ελέγχους ανήλθε σε 256 εκατ. ευρώ. Κατά μέσο όρο σε κάθε ελεγχθείσα υπόθεση έχουν βεβαιωθεί φόροι και πρόστιμα ύψους 1,22 εκατ. Επιπλέον, την περίοδο 1/1/2014 – 30/4/2017 ξεκίνησαν έλεγχοι σε άλλες 12 υποθέσεις. Από τους ελέγχους αυτούς ολοκληρώθηκαν οι 9 και βεβαιώθηκαν φόροι και πρόστιμα ύψους 8,53 εκατ. Συνολικά από όλους τους ελέγχους που έχουν διενεργηθεί σε υποθέσεις της λίστας Λαγκάρντ, μέχρι τις 14/5/2017 έχουν εισπραχθεί 43,477 εκατ. ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν μόλις στο 17% των βεβαιωθέντων.
Λίστα Μπόργιανς
Περιλαμβάνει στοιχεία για 10.588 περιπτώσεις Ελλήνων με καταθέσεις σε ελβετική τράπεζα. Από τον Απρίλιο του 2016 έως και το τέλος Απριλίου 2017 ξεκίνησαν έλεγχοι σε 214 υποθέσεις της συγκεκριμένης λίστας, ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι σε 11 υποθέσεις και βεβαιώθηκαν συνολικά φόροι και πρόστιμα ύψους 10,918 εκατ. ευρώ. Κατά μέσο όρο σε κάθε ελεγχθείσα υπόθεση έχουν καταλογιστεί φόροι και πρόστιμα ύψους 992.635 ευρώ. Επιπλέον, την περίοδο 1/1/2014 – 30/4/2017 ξεκίνησαν έλεγχοι σε άλλες 28 υποθέσεις. Από αυτούς ολοκληρώθηκαν οι 3 και βεβαιώθηκαν φόροι και πρόστιμα ύψους 1,79 εκατ. Συνολικά από όλους τους ελέγχους που έχουν διενεργηθεί σε υποθέσεις της λίστας Μπόργιανς έχουν εισπραχθεί μέχρι τις 14/5/2017 φόροι και πρόστιμα συνολικού ύψους 137.188,12 ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν μόλις στο 1% των βεβαιωθέντων.
Εμβάσματα εξωτερικού
Πρόκειται για έναν τεράστιο κατάλογο με πάνω από 25.000 περιπτώσεις Ελλήνων φορολογουμένων που έστειλαν σε τράπεζες του εξωτερικού εμβάσματα άνω των 100.000 ευρώ την περίοδο 2009-2011. Από το 2014 μέχρι και το τέλος Απριλίου του τρέχοντος έτους είχαν ξεκινήσει 1.518 έλεγχοι σε υποθέσεις εμβασμάτων, είχαν ολοκληρωθεί έλεγχοι σε 660 υποθέσεις και είχαν βεβαιωθεί φόροι και πρόστιμα ύψους 331,21 εκατ. Σε κάθε υπόθεση είχαν βεβαιωθεί κατά μέσο όρο ποσά φόρων και προστίμων ύψους 501.839,56 ευρώ. Επιπλέον, μέχρι το τέλος Απριλίου 2017 είχαν ξεκινήσει άλλοι 783 έλεγχοι σε υποθέσεις σχετιζόμενες με τα εμβάσματα εξωτερικού. Από τους ελέγχους αυτούς ολοκληρώθηκαν οι 314 και προέκυψαν καταλογισμοί φόρων και προστίμων ύψους 84 εκατ., 267.592,37 ευρώ κατά μέσο όρο ανά ελεγχθείσα υπόθεση. Από όλα τα παραπάνω βεβαιωθέντα ποσά, συνολικού ύψους 415,23 εκατ., είχαν εισπραχθεί μέχρι την 14η Μαΐου τα 44,13 εκατ., δηλαδή το 10,62% του συνόλου.
Λοιπές έρευνες
Την περίοδο από 1/1/2016 έως 30/4/2017 πραγματοποιήθηκαν από τις περιφερειακές δομές της ΥΕΔΔΕ 18.372 έλεγχοι και καταλογίστηκαν 1.015.037 παραβάσεις σε 6.002 επιχειρήσεις. Το ποσοστό παραβατικότητας ανήλθε σε 32,67%. Εντοπίστηκαν διαφυγόντα έσοδα 119.473.059,97 ευρώ και επιβλήθηκαν πρόστιμα 12.642.432,16 ευρώ.
Τελωνειακοί έλεγχοι για λαθραία καύσιμα: Οι έλεγχοι για λαθρεμπόριο πετρελαιοειδών που διενεργήθηκαν το διάστημα από 1/1/2013 – 31/5/2017 ήταν ελάχιστοι, καθώς απέδωσαν τη βεβαίωση ποσών συνολικού ύψους μόλις 72 εκατ. ευρώ και την είσπραξη μόλις 36,13 εκατ. ευρώ.
Τελωνειακοί έλεγχοι για λαθραία προϊόντα καπνού: Οι έλεγχοι για λαθραία διακίνηση προϊόντων καπνού, τα τελευταία 4,5 περίπου χρόνια, αν και έχουν αποδώσει τον καταλογισμό διαφυγόντων φόρων και προστίμων συνολικού ύψους 856 εκατ. ευρώ, δεν έχουν ωφελήσει σημαντικά τα δημόσια ταμεία, καθώς τα ποσά που έχουν τελικά εισπραχθεί από τους ελέγχους αυτούς δεν υπερέβησαν τα 25 εκατ. Σε ορισμένες μάλιστα χρονιές, τα εισπραχθέντα ποσά από τους ελέγχους αυτούς αντιστοιχούσαν σε ποσοστά από 0,5% έως 1% των βεβαιωθέντων.
http://www.ereportaz.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: