Παρασκευή 29 Μαρτίου 2024

Συνταξιούχοι εργαζόμενοι: Δικαστική απόφαση-κόλαφος για την κυβέρνηση


Η κυβέρνηση συνέχισε προκλητικά ν’ αδιαφορεί, εξαναγκάζοντας με τη στάση της συνταξιούχους εργαζόμενους να αποδυθούν σ’ ένα ψυχοφθόρο δικαστικό αγώνα για να βρουν το αυτονόητο δίκιο τους.

Κόλαφο αποτελεί για την κυβέρνηση η δικαστική απόφαση που κρίνει παράνομη την επιστροφή δεκάδων χιλιάδων ευρώ από τους συνταξιούχους εργαζόμενους λόγω της εκ των υστέρων αλλαγής του μισθολογικού κλιμακίου τους (φωτογραφία, επάνω, από Eurokinissi).

Το θέμα είχε αναδείξει το in στις 14 Δεκεμβρίου 2023 σε ρεπορτάζ με τίτλο «Κοινωνική αναλγησία: Ζητούν από συνταξιούχους εργαζόμενους να επιστρέψουν δεκάδες χιλιάδες ευρώ».

Θα αρκούσε μια πολιτική απόφαση ώστε να αρθεί η αδικία και να μην «τιμωρούνται» και από πάνω οι θιγόμενοι πολίτες

Η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου επιλύει το πολύ σοβαρό μισθολογικό πρόβλημα που προκάλεσε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και διαιωνίζει η κυβέρνηση με την ανάλγητη στάση της.

Ακόμα και υπηρεσιακοί παράγοντες είχαν χαρακτηρίσει «κοινωνικά ανάλγητη» την απόφαση του δημοσίου ν’ απαιτήσει από τους συνταξιούχους εργαζόμενους να επιστρέψουν αναδρομικά σχεδόν το 50% του μισθού που ελάμβαναν καθώς οι υπηρεσίες του ανακάλυψαν ξαφνικά ότι από τη στιγμή που συνταξιοδοτήθηκαν θα έπρεπε ν’ αλλάξουν μισθολογικό κλιμάκιο και να τοποθετηθούν στο αρχικό του νεοδιοριζόμενου.

Το πρόβλημα είχε φέρει, μάλιστα, στη Βουλή ο βουλευτής Κυκλάδων της ΝΔ, Μάρκος Καφούρος, ρωτώντας τους υπουργούς Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών και Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τι σκοπεύουν να κάνουν «προκειμένου να αναιρεθεί η αδικία εις βάρος των συνταξιούχων».

Ωστόσο, παρά τις επανειλημμένες διαμαρτυρίες, η κυβέρνηση συνέχισε προκλητικά ν’ αδιαφορεί, αναγκάζοντας με τη στάση της τους συνταξιούχους αυτής της κατηγορίας να παραιτηθούν από τις θέσεις τους, και να αποδυθούν σ’ ένα ψυχοφθόρο και οικονομικά εξουθενωτικό δικαστικό αγώνα για να βρουν το αυτονόητο δίκιο τους.

Και όλα αυτά τη στιγμή που θα αρκούσε μια πολιτική απόφαση, όπως άλλωστε υποδείκνυαν οι υπηρεσιακοί παράγοντες, ώστε ν’ αρθεί η αδικία και να μην «τιμωρούνται» και από πάνω οι θιγόμενοι πολίτες.

Απόφαση-κόλαφος

Προς επιβεβαίωση των παραπάνω, έρχεται τώρα η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου να κρίνει παράνομη την αλλαγή του κλιμακίου των συνταξιούχων εργαζομένων αλλά και την αναδρομική επιστροφή μέρους του μισθού που έλαβαν από την ημέρα της συνταξιοδότησής τους.

Οι δικηγόροι των συνταξιούχων – εργαζομένων, Σπύρος Μπαλατσούκας και Δημήτρης Βαλαβάνης, που χειρίστηκαν την υπόθεση αυτή, ζητούν έστω και τώρα από την κυβέρνηση να νομοθετήσει βάσει της ερμηνείας του δικαστηρίου και να αποκαταστήσει τη μισθοδοσία, απαλλάσσοντας τους θιγόμενους από την υποχρέωση επιστροφής μεγάλων χρηματικών ποσών ως «αχρεωστήτως καταβληθέντων».

Αναλυτικότερα, το Μονομελές Πρωτοδικείο Βόλου έκανε δεκτή την αγωγή τριών συνταξιούχων – εργαζομένων στη «Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου» (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.), όπως μεταδίδει το Πρώτο Θέμα.

Η υπόθεση που απασχόλησε το συγκεκριμένο δικαστήριο αφορούσε τους τρεις συνταξιούχους, οι οποίοι παρέμειναν στην εργασία τους ως αορίστου χρόνου εργαζόμενοι και μετά τη συνταξιοδότησή τους, λαμβάνοντας μειωμένη σύνταξη κατά ποσοστό 30%, όπως προβλέπει ο νόμος.

Ωστόσο, ταυτόχρονα με τη μείωση της σύνταξής τους, η Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. αποφάσισε αρχικά, επικαλούμενη εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, και τη μείωση των τακτικών τους αποδοχών, κατατάσσοντάς τους στο εισαγωγικό κλιμάκιο του ενιαίου μισθολογίου.

Καταβολή μισθών υπερημερίας

Στη συνέχεια, η υπηρεσία έκανε ένα ακόμα βήμα και τους απέλυσε με την αιτιολογία ότι για τους συνταξιούχους ο οργανισμός της Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωφελούς χαρακτήρα (Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου) προβλέπει την αυτοδίκαιη λύση της σύμβασης εργασίας τους.

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Βόλου, λοιπόν, με την με αριθμό 8/2024 απόφασή του έκανε δεκτή την αγωγή των εργαζομένων, κρίνοντας άκυρη την καταγγελία της σύμβασης εργασίας τους και υποχρεώνοντας τη Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. «ν’ αποδέχεται την προσηκόντως προσφερόμενη εργασία των εργαζομένων, με τα ίδια καθήκοντα και αρμοδιότητες» που είχαν πριν την απόλυση τους, δηλαδή να επιστρέψουν στις εργασιακές θέσεις τους.

Ακόμη, την υποχρεώνει αφενός να καταβάλλει τους μισθούς υπερημερίας στους παράνομα απολυμένους και αφετέρου τη μισθολογική διαφορά που, επίσης παράνομα, παρακράτησε.

Ειδικότερα, έκρινε άκυρη την απόλυσή τους με το σκεπτικό ότι η επιχείρηση δεν είχε τη δυνατότητα, επικαλούμενη διάταξη του Οργανισμού της, να προβεί σ’ αυτήν την ενέργεια λόγω της συνταξιοδότησής τους , καθώς η διάταξη αυτή ως ρήτρα μονιμότητας έχει καταργηθεί με την Π.Υ.Σ. 6/2012.

«Στερείται νόμιμες απολαβές»

Παράλληλα, αναφορικά με το θέμα της επιστροφής των εργαζομένων συνταξιούχων στο μισθολογικό κλιμάκιο των νεοδιοριζόμενων, το δικαστήριο αποφάσισε ότι, παρά τις θέσεις του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η μείωση του μισθού των συνταξιούχων καταστρατηγεί τη διάταξη του άρθρου 11 του ν. 4354/2015, στο οποίο γίνεται «αποκλειστικά λόγος για μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων από κατώτερο σε ανώτερο μισθολογικά κλιμάκιο και όχι το αντίστροφο, ήτοι για μετάπτωση του υπαλλήλου, από ανώτερο σε κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο».

Μάλιστα, υπογραμμίζει ότι η διαφορετική ερμηνεία της συγκεκριμένης ρύθμισης «θα είχε ως αποτέλεσμα ο μισθωτός, ο οποίος συνταξιοδοτείται, αλλά συνεχίζει να εργάζεται στον ίδιο εργοδότη, να στερείται νόμιμες απολαβές, τις οποίες είχε ήδη κατοχυρώσει πριν τη συνταξιοδότηση του, για την παροχή, και μετά την απονομή σύνταξης, ίσης ποσότητας και ίδιας ποιότητας εργασία και οι οποίες (απολαβές) είχαν ήδη υπολογιστεί (αναγνωριστεί) με βάση την εργασιακή του εμπειρία (προϋπηρεσία) και άρα την αποδοτικότητα του, ήτοι στοιχεία τα οποία είχαν αναγνωριστεί πριν την αναγνώριση του δικαιώματος απονομής σύνταξης και τα οποία δεν μεταβάλλονται από το γεγονός και μόνο της αναγνώρισης του δικαιώματος αυτού».

«Τιμωρούνται» με μείωση μισθού

Οι κ.κ. Μπαλατσούκας και Βαλαβάνης επισημαίνουν ότι «η επίμαχη απόφαση του Πρωτοδικείου, η οποία είναι η πρώτη τακτικού δικαστηρίου (υπάρχουν και προηγούμενες αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων που έχουν εκδοθεί για το θέμα αυτό) επιλύει το πολύ σοβαρό μισθολογικό πρόβλημα που προκάλεσε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους σε πλήθος εργαζομένων που ως συνταξιούχοι επέλεξαν την παραμονή στην εργασία τους» και προσθέτουν:

«Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, με την αυθαίρετη ερμηνεία του οδηγεί σε οικονομικό στραγγαλισμό συνταξιούχων που για την ενίσχυση του εισοδήματός τους επέλεξαν τη συνέχιση της εργασίας τους, καθώς πέραν της μείωσης της σύνταξής τους “τιμωρούνται” και με μείωση του μισθού τους.

»Ωστόσο η ερμηνεία των νόμων αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων. Την ερμηνεία αυτή καλούμε το αρμόδιο υπουργείο Οικονομικών να τη νομοθετήσει αποκαθιστώντας τη μισθοδοσία και απαλλάσσοντας εκατοντάδες συνταξιούχους – εργαζόμενους από την υποχρέωση επιστροφής μεγάλων χρηματικών ποσών ως “αχρεωστήτως καταβληθέντων”».

https://www.in.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: