Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2020

Η ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου ενημερώνει για την λειτουργία Τμήματος «Μαθησιακών Δυσκολιών»

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την ένταξη παιδιών στο τμήμα Πρώιμης Εκπαιδευτικής Παρέμβασης

Με ανακοίνωσή της η ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου ενημερώνει τους γονείς για το τμήμα «Μαθησιακών Δυσκολιών» που λειτουργεί στις εγκαταστάσεις της στον περιφερειακό του Αγίου Χριστοφόρου,στην περιοχή Γκένοβα.

Αγαπητοί γονείς,
Σεβόμενοι τον καθημερινό σας αγώνα και αναγνωρίζοντας την ανησυχία σας για την εξέλιξη των παιδιών σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για το τμήμα «Μαθησιακών Δυσκολιών» που λειτουργεί στην ΕΛΕΠΑΠ.

Ορισμένα παιδιά, παρόλο που δεν παρουσιάζουν νοητικά, συναισθηματικά ή άλλα προβλήματα στην ανάπτυξη, δεν είναι σε θέση να επωφεληθούν από την τυπική διδασκαλία.

Η ΕΛΕΠΑΠ επί σειρά ετών υλοποιεί πρόγραμμα ειδικής διαπαιδαγώγησης για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες:
  • Ανάγνωση: διαβάζει με αργό, συλλαβιστό ή κομπιαστό ρυθμό και δεν σταματάει στις τελείες - δυσκολία στην αναγνώριση γραμμάτων, αντιμετάθεση γραμμάτων ή και συλλαβών.
  • Γραφή: πολλά ορθογραφικά λάθη, άσχημος γραφικός χαρακτήρας, αντιστροφή και παράλειψη γραμμάτων, δυσκολία στη διάκριση γραμμάτων και στη σύνθεση ιδεών σε μια έκθεση.
  • Κατανόηση: δυσκολία στην κατανόηση νοήματος – προφορικών ή γραπτών πληροφοριών.
  • Μαθηματικά: σύγχυση προσήμων ( +, - ), δυσκολία στην εκμάθηση της προπαίδειας, της ‘ώρας, της διαδοχής ημερών, μηνών και αριθμών.
  • Επιτελικές λειτουργίες: δυσκολία στην απομνημόνευση, στη συγκέντρωση, στον σχεδιασμό και στην αναστολή μιας αντίδρασης.
Γιατί στην ΕΛΕΠΑΠ ;
  • Ενδελεχή αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών βασισμένη σε αναγνωρισμένα από το Υπουργείο Παιδείας διαγνωστικά εργαλεία – παιδαγωγική εκτίμηση.
  • Άμεση, βιωματική, πολυαισθητηριακή, διαθεματική (μουσικοθεραπεία, πρόγραμμα φιλαναγνωσίας) και διεπιστημονική παρέμβαση με εξατομικευμένο πρόγραμμα για το κάθε παιδί.
Τα παιδιά ανταποκρίνονται θετικά όταν τους δίνεται η σωστή υποστήριξη και ενθάρρυνση. Η πρόληψη και η πρώιμη παρέμβαση είναι δυνατόν να δώσουν στα παιδιά πολλές ευκαιρίες για μαθησιακή και κοινωνική επιτυχία.

Κάθε παιδί έχει δικό του ρυθμό μάθησης και μπορεί να μάθει!!!

Το τμήμα λειτουργεί 12:00 - 4:00μ.μ

ΕΛΕΠΑΠ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΑΓ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΚΕΝΟΒΑ,
ΑΓΡΙΝΙΟ 30133
ΤΗΛ 26410-55035/26400-email: info_agr@elepap.gr

ΠΡΩΙΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-
ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΕΠΑΠ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την ένταξη των νέων παιδιών στο τμήμα της Πρώιμης Εκπαιδευτικής και Θεραπευτικής Παρέμβασης στην ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου. Παρέχεται ένα πρότυπο ολοκληρωμένο πρόγραμμα που στοχεύει:
• στην ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών στο γνωστικό, εννοιολογικό, ψυχοκινητικό και ψυχοσυναισθηματικό τομέα,
• στην καλλιέργεια δεξιοτήτων σχολικής ετοιμότητας και
• στην κοινωνική ένταξη.

Ειδικοί παιδαγωγοί στελεχώνουν τα τμήματα εφαρμόζοντας ομαδικά και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοζόμενα στο αναλυτικό πρόγραμμα προσχολικής αγωγής.

Παράλληλα τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τα θεραπευτικά τους προγράμματα που πραγματοποιούνται στο ίδιο κτήριο κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου.

Πρόκειται για ένα ολοήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ( 08:00-15:00) και παρέχεται φροντίδα στα παιδιά (πρωινό και μεσημεριανό γεύμα, προσωπική υγιεινή), και εποπτεία από νοσηλευτή.

Η πρώιμη εκπαιδευτική και θεραπευτική παρέμβαση παρέχει επίσης τα εξής προγράμματα:
• Mουσικοκινητική αγωγή • Ψυχοπαιδαγωγική παρέμβαση
• Dog and play • Αισθητηριακή ολοκλήρωση
• Λειτουργική φυσικοθεραπεία • Διαδραστικά προγράμματα για την κοινωνικοποίηση των παιδιών
• Φυσική αγωγή

Μελλοντικά απώτερος στόχος είναι ο εμπλουτισμός των προγραμμάτων με τη λειτουργία:
• Υποστηρικτικής τεχνολογίας
• Θεραπευτικής κολύμβησης
• Μουσικοθεραπευτικής παρέμβασης

Τα κριτήρια για την ένταξη των παιδιών είναι:
• Εγκεφαλική παράλυση, επίκτητες εγκεφαλικές βλάβες, σύνδρομα, ψυχοκινητική καθυστέρηση, νευροαναπτυξιακές διαταραχές με συνοδά κινητικά προβλήματα, μαθησιακές δυσκολίες.
• Νοημοσύνη σε επαρκές επίπεδο για την παρακολούθηση του προγράμματος
• Δεκτά γίνονται τα παιδιά από 18 μηνών έως 7 ετών.

Πληροφορίες και κατάθεση δικαιολογητικών: 2641055035 Κοινωνική Υπηρεσία ΕΛΕΠΑΠ, www.elepap.gr

Το πρόγραμμα της πρώιμης εκπαιδευτικής και θεραπευτικής παρέμβασης έχει αναγνωριστεί επίσημα ως ισότιμη μονάδα ειδικής προσχολικής αγωγής ( Ν. 3699/08, αρθρο 32)

Δεν υπάρχουν σχόλια: