Κυριακή, 30 Αυγούστου 2015

Συμπεράσματα Έρευνας: Ο χάρτης των πυρόπληκτων περιοχών της Ελλάδας (1984 - 2014)


του Ανδριανού Γκουρμπάτση, 
Αντιστράτηγου - Υπαρχηγού ΠΣ, ε.α, Νομικού

Η παρούσα έρευνα έχει ως σκοπό να αναδείξει τις περιοχές της επικράτειας στις οποίες υπάρχει μεγαλύτερη επαναληπτικότητα αγροτοδασικών πυρκαγιών και αν είναι δυνατόν να εντοπιστούν οι λόγοι που οι περιοχές αυτές εμφανί(ουν μεγαλύτερη συχνότητα του φαινομένου αυτού έναντι άλλων στις οποίες το φαινόμενο έχει μικρότερη επαναληπτικότητα " ακόμη και καμιά εμφάνιση πυρκαγιών.Συμπεράσματα
Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα στοιχεία της παρούσας έρευνας καθώς και την ειδικότερη ανάλυση τους προκύπτουν τα εξής:

i) Οι πιο πυρόπληκτες περιοχές της Ελλάδας με τουλάχιστον τέσσερις και πάνω δασικές πυρκαγιές, που προκλήθηκαν κατά το διάστημα (1984 – 2014) στην ίδια ευρύτερη περιοχή είναι έξι (6) και βρίσκονται στους εξής, κατά φθίνουσα σειρά με βάση τον αριθμό πυρκαγιών, Νομούς της επικράτειας:
1ος - Ο Νομός Μαγνησίας / Δήμος Αλμυρού, με οκτώ (8) συνολικά δασικές πυρκαγιές.
2ος - Ο Νομός Ρεθύμνου, Δήμος Αγ. Βασιλείου, με έξι (6) συνολικά δασικές πυρκαγιές.
3ος - Ο Νομός Κέρκυρας, Δήμος Κέρκυρας, με πέντε (5) συνολικά δασικές πυρκαγιές.
4οι - Οι Νομοί:
  • Αττικής / Δήμος Ραφήνας - Πικερμίου,
  • Αρκαδίας / διαδημοτική περιοχή Δήμων Μεγαλόπολης και Γορτυνίας
  • Κεφαλλονιάς / Δήμος Κεφαλλονιάς,
με τέσσερις (4) ο καθένας από τους εν λόγω Νομούς δασικές πυρκαγιές.

iiΑπό το συνολικό αριθμό των (31) δασικών πυρκαγιών που προκλήθηκαν στις εν λόγω περιοχές των ανωτέρω Νομών κατά το διάστημα (1984 – 2014), κάηκαν συνολικά (409.089) στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης.

iii) Από το συνολικό αριθμό των 31 δασικών πυρκαγιών:
  • Οι 12 πυρκαγιές, ποσοστό 38,7%, εκδηλώθηκαν το διάστημα που την ευθύνης της καταστολής των δασικών πυρκαγιών είχε η Δασική Υπηρεσία δηλαδή το διάστημα (1984 -1997).
  • Οι 19 πυρκαγιές, ποσοστό 61,3%, εκδηλώθηκαν το διάστημα που την ευθύνη της καταστολής των δασικών πυρκαγιών είχε ανατεθεί στο ΠΣ με τον Ν. 2612/1998 δηλαδή (1998 - 2014).

vOι λόγοι που προκάλεσαν τις συγκεκριμένες πυρκαγιές στις προαναφερόμενες περιοχές, εκτιμάται ότι οφείλονται στα εξής αίτια:
1).- Οι συγκεκριμένες πυρκαγιές στις προαναφερόμενες περιοχές των Νομών Κέρκυρας, Κεφαλλονιάς, Ρεθύμνου, Αρκαδίας και Μαγνησίας προκλήθηκαν από τους δράστες αυτών με δόλιο τρόπο και πλέον πιθανό κίνητρο τουλάχιστον, αν όχι για όλες τουλάχιστον για τις περισσότερες από αυτές, τη χρήση φωτιάς για κτηνοτροφικές ανάγκες και συγκεκριμένα: 
αγια τον έλεγχο της ανεπιθύμητης βλάστησης, 
βγια την παραγωγή επιθυμητής βλάστησης (ποώδη είδη), που αναγεννάται στις καμένες εκτάσεις με τη βροχή από την αθρόα φύτρωση των σπόρων 
και γ) για τη δημιουργία νέων βοσκοτόπων με την καταστροφή του δάσους και δασικών εκτάσεων, χωρίς βέβαια να αποκλείονται και άλλα κίνητρα, αν όχι σε όλες τουλάχιστον στις περισσότερες από τις συγκεκριμένες πυρκαγιές, όπως για παράδειγμα η απόκρυψη άλλου εγκλήματος κ.α.

2).- Επίσης οι συγκεκριμένες πυρκαγιές στην προαναφερόμενη περιοχή του Νομού Αττικής προκλήθηκαν με δόλιο τρόπο και πλέον πιθανό κίνητρο των δραστών τους, τουλάχιστον στις περισσότερες από αυτές, ιδιοκτησιακά οφέλη από την επιχείρηση διείσδυσης του αστικού ιστού μέσα στο δασικό, όπως με την αυθαίρετη ιδιοποίηση (καταπάτηση) ή παράνομη δόμηση σε δασικές εκτάσεις, χωρίς βέβαια να αποκλείονται και άλλα οικονομικά οφέλη (κέρδος) ή και άλλα κίνητρα των δραστών.

Ανδριανός Γκουρμπάτσης
Αντιστράτηγος – Υπαρχηγός ΠΣ, ε.α, Νομικός

Δεν υπάρχουν σχόλια: