Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022

Λεηλασία της κοινωνίας: Το 80% του εισοδήματος των φτωχών νοικοκυριών σε ενοίκιο και τρόφιμα


Λεηλασία της κοινωνίας. Αυτός είναι το τίτλος που αρμόζει στα νέα στοιχεία καταλήστευσης του λαϊκού εισοδήματος που είδαν το φως της δημοσιότητας. Η ακρίβεια, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής που δημοσιεύτηκαν σήμερα Πέμπτη «κατατρώει» τον λαϊκό «προϋπολογισμό».Το 80% του εισοδήματος στα φτωχά νοικοκυριά «πηγαίνει» σε ενοίκια και τρόφιμα!

Η μέση ετήσια δαπάνη των ελληνικών νοικοκυριών για αγορές, κατά το έτος 2021, ανήλθε στα 1.419,79 το μήνα, καταγράφοντας αύξηση, σε τρέχουσες τιμές 6,6% και σε σταθερές τιμές 1,4%, σε σχέση με το έτος 2020.

Τα νοικοκυριά που διαμένουν σε ενοικιασμένη κατοικία δαπανούν το 18,9% του προϋπολογισμού τους, κατά μέσο όρο, για ενοίκιο.

Το μερίδιο της μέσης δαπάνης για είδη διατροφής και μη οινοπνευματώδη ποτά και στέγαση των νοικοκυριών του φτωχότερου 20% του πληθυσμού ανέρχεται στο 58,1% των δαπανών των νοικοκυριών, ενώ το αντίστοιχο μερίδιο του πλουσιότερου 20% του πληθυσμού ανέρχεται στο 36,3%.

Η υψηλότερη μέση ετήσια δαπάνη καταγράφηκε στην Περιφέρεια Αττικής και ανήλθε σε 19.687,92 ευρώ, ενώ η χαμηλότερη στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος και ανήλθε σε 12.236,64 ευρώ.

Η μέση ετήσια δαπάνη των νοικοκυριών το 2021 εμφανίζεται μειωμένη κατά 33,0% σε σύγκριση με το 2008.

Το μερίδιο της μέσης ισοδύναμης δαπάνης (αγορές, τρέχουσες τιμές) του πλουσιότερου 20% του πληθυσμού είναι 5,2 φορές μεγαλύτερο από το μερίδιο της μέσης ισοδύναμης δαπάνης του φτωχότερου 20% του πληθυσμού (4,8 για το 2020). Ο δείκτης μειώνεται στο 4,1, όταν συμπεριληφθούν στην καταναλωτική δαπάνη και οι τεκμαρτές δαπάνες (τελική καταναλωτική δαπάνη).

Το μερίδιο της μέσης ισοδύναμης δαπάνης για είδη διατροφής των νοικοκυριών του φτωχότερου 20% του πληθυσμού ανέρχεται στο 34,8% των δαπανών των νοικοκυριών, ενώ το αντίστοιχο μερίδιο του πλουσιότερου 20% του πληθυσμού ανέρχεται στο 13,9%.

O κίνδυνος φτώχειας απειλεί το 17,1% του πληθυσμού της χώρας, όταν στον υπολογισμό του δείκτη λαμβάνεται υπόψη μόνο η ισοδύναμη δαπάνη με τρόπο κτήσεως την αγορά (15,6% το 2020), ενώ ο δείκτης μειώνεται στο 12,2% του πληθυσμού (11,9% το 2020), όταν λαμβάνονται υπόψη όλες οι καταναλωτικές δαπάνες, ανεξάρτητα από τον τρόπο κτήσεως (τεκμαρτό ενοίκιο από ιδιοκατοίκηση, ιδιοπαραγόμενα αγαθά, αγαθά και υπηρεσίες παρεχόμενες δωρεάν από τον εργοδότη, άλλα νοικοκυριά, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, κράτος κ.λπ.).

Η μέση μηνιαία ισοδύναμη δαπάνη των φτωχών νοικοκυριών εκτιμάται στο 33,9% των δαπανών των μη φτωχών νοικοκυριών. Τα φτωχά νοικοκυριά δαπανούν το 35,1% του μέσου προϋπολογισμού τους σε είδη διατροφής και μη αλκοολούχων ποτών, ενώ τα μη φτωχά το 21%.

https://www.imerodromos.gr/

Διαβάστε ολόκληρη την έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών (ΕΟΠ), έτους 2021 της ΕΛΣΤΑΤ

Απορία Ζείδωρον: Εκεί στην ΕΛΣΤΑΤ πως έβγαλαν μέση μηνιαία δαπάνη των ελληνικών νοικοκυριών για αγορές, κατά το έτος 2021, στα 1.419,79 ευρώ και συνολική ετήσια δαπάνη των νοικοκυριών (αγορές) 69.402.651,82 χιλιάδες ευρώ, όταν ο μηνιαίος μισθός των περισσότερων Ελλήνων είναι αρκετά κάτω από τα 1000 ευρώ;

Στη σελίδα 27 της έρευνας αναφέρεται:
"Μέγεθος δείγματος: Το τελικό μέγεθος του δείγματος ανήλθε στα 6.053 νοικοκυριά (κλάσμα δειγματοληψίας περίπου 1,5‰), το οποίο ισοκατανεμήθηκε μέσα στο έτος, ώστε να επιλεγούν 4 ισοδύναμα ανεξάρτητα δείγματα που αντιστοιχούν στα 4 τρίμηνα του έτους. Ο συνολικός αριθμός των μονάδων επιφανείας ανήλθε σε 1.068."

Από μόλις 6.000 νοικοκυριά, (1,5 στα χίλια) κατάφεραν κι έβγαλαν ασφαλές και πλούσιο συμπέρασμα.......

Δεν υπάρχουν σχόλια: