Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2014

Ο Μήτσος ο Σούφλας Ειδικός Συνεργάτης για την επικουρία της Δημάρχου Ζωγράφου


Όπως διαβάζουμε στη διαύγεια....

Προσλαμβάνουμε το Σούφλα Δημήτριο του Γεωργίου ως Ειδικό Συνεργάτη για την επικουρία της Δημάρχου κατά την άσκηση των καθηκόντων της.

Ο ανωτέρω θα υπόκειται στην ιεραρχική εξάρτηση της Δημάρχου και θα ασκεί καθήκοντα επιτελικά χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής.
Θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώσεις γραπτά ή προφορικά για θέματα νομικής φύσεως που αφορούν ειδικότερα θέματα Αστικού και Διοικητικού Δικαίου και σχετίζονται με τις αρμοδιότητες και τις λειτουργίες του Δήμου, θα παρακολουθεί τις νομικέςενέργειες του Δήμου και θα παρέχει εν γένει νομική υποστήριξη στη Δημοτική Αρχή.

Για την πρόσληψη θα υπογραφεί ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από την οποία θα συναφθεί η εργασιακή σχέση και θα αρχίσει η υποχρέωση για παροχή υπηρεσιών.

Η δαπάνη για το τρέχον έτος προϋπολογίζεται περίπου στο ποσό των τριών χιλιάδων τριακοσίων ευρώ ( 3.300,00 € ) μικτά, συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτικών εισφορών και θα βαρύνει τους Κ.Α. 00.6031.01 και 00.6053.01 προϋπολογισμού οικ. Έτους 2014 του Δήμου Ζωγράφου.

Τακτικός σχολιαστής του μπλοκ μας. Καλό έργο του ευχόμαστε και καλή δύναμη. Όχι για να μη χάσουμε τον αναγνώστη αλλά επειδή θεωρούμε δεδομένο και σωστό το ότι η δήμαρχος μπορεί να επιλέγει τους συνεργάτες της όπως προβλέπεται και από το νόμο άλλωστε. Αυτό έλειπε…

Αυτά γράφει το φιλικό μας zografoubloging

Εμείς τι να πούμε; 
Φίλτατος ο Μήτσος,με αγωνιστικό παρελθόν κι αφού είναι νόμιμη η πρόσληψη.... Και τα χρήματα καλά για την εποχή μας αν σκεφτούμε ότι η απόφαση έχει ημερομηνία 20/10/2014.....
Αντε σιδεροκέφαλος... κι αν θες Μήτσο πες στην κυρία Τίνα ότι ο Δήμος έχει και κάτι παιδικές χαρές που ρημάζουν και σκυλοβρωμάνε....,μιας και η ίδια δεν δείχνει να το γνωρίζει!
ΕΚΤΟΣ κι αν νομίζει πως είναι κλειστές,επειδή κάποτε το αποφάσισε ο Μιχελάκης κι έβαλε κι ο Καλλίρης τις πινακίδες ανακατασκευής τους(εδώ γελάνε) στις πόρτες!!!!!

Ζείδωρον
(κατά κόσμον Δημήτρης Τσούκας,ο μπαμπάς του Κωστάκη)

Δεν υπάρχουν σχόλια: