Δευτέρα 15 Απριλίου 2024

ΠΟΠΥΣΥΠ: Διαμαρτυρία για την ανάλγητη και απαξιωτική στάση της πολιτικής μας ηγεσίας, του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας


Προς: 
Πρωθυπουργό 
Αξιότιμο κ. Κυριάκο Μητσοτάκη

ΘΕΜΑ: «Διαμαρτυρία για την ανάλγητη και απαξιωτική στάση της πολιτικής μας ηγεσίας, του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας»

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,

Η απαξιωτική και ανάλγητη στάση του συνόλου της πολιτικής μας ηγεσίας απέναντι στα χρόνια εργασιακά και ασφαλιστικά προβλήματά μας, που κάποια εξ’ αυτών επιλύονται με μηδαμινό οικονομικό κόστος, μας αναγκάζει να ζητήσουμε την παρέμβαση σας.

Για να αιτιολογήσουμε τα ως άνω γραφόμενά μας, σας παραθέτουμε τα παρακάτω:

1. Συναντήσεις της Ομοσπονδίας μας με την πολιτική μας ηγεσία Τα τελευταία πέντε (5) έτη η πολιτική μας ηγεσία έχει αποδεχτεί το αίτημα συνάντησής μας μόλις τρεις (3) φορές: α) Στις 01/10/2021 συνάντηση της Ομοσπονδίας μας με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Ευάγγελο Τουρνά, β) Στις 20/12/2022 συνάντηση της Ομοσπονδίας μας με το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, κ. Βασίλειο Παπαγεωργίου και το Διευθυντή του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, γ) Στις 20/09/2023 συνάντηση της Ομοσπονδίας μας με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Βασίλη Κικίλια.

Αυτή είναι η διαλεκτική στάση των θεσμικών λειτουργών, που υποτίθεται ότι είναι θεματοφύλακες του Δημοκρατικού μας πολιτεύματος. Έτσι υπηρετούν τους θεσμούς; Απαξιώνοντάς το κυρίαρχο Δευτεροβάθμιο Συνδικαλιστικό όργανο, την Ομοσπονδία μας;

Να σημειώσουμε ότι όλοι οι Συνεργάτες σας, οι Υπουργοί της Κυβέρνησής σας και οι φορείς είναι πάντα πρόθυμοι και προτίθενται άμεσα να κάνουν συνάντηση μαζί μας, χωρίς να μας έχει κλείσει την πόρτα ΟΥΔΕΙΣ! Όμως, η ηγεσία του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας μας έχει απέναντι.

Α. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ (Π.Π.Υ.)

2. Άμεση μονιμοποίηση των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης που έχουν τα κριτήρια της Νομοθεσίας (Ν.3938/2011), που έπρεπε να μονιμοποιηθούν στις 02 Μαΐου 2024 (όπως συνέβη και με τους Συναδέλφους το 2020, το 2022) και με μία προκλητική – προσβλητική τροπολογία του άρθρου 15 του Ν.3938/2011 αναβάλατε την μονιμοποίησή τους μετά από πέντε (5) έτη.

3. Επειδή είναι αδύνατον οι Συνάδελφοι να ενταχθούν στις ευεργετικές προϋποθέσεις της πλασματικής πενταετίας του Ν.4997/2022, που ψηφίστηκε πρόσφατα, εξαιτίας της μακρόχρονης εργασιακής ομηρίας που προέκυψε από τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου, κατά τα έτη 1998 – 2012, ως προς το θέμα αυτό η θέση της Ομοσπονδίας είναι η εξής: 

Οι Συνάδελφοι που βρίσκονται στο όριο της συνταξιοδότησης και έχουν συμπληρώσει 7.500 ένσημα στο Δημόσιο, δηλαδή 25 έτη εργασίας είναι ελάχιστοι και γι’ αυτό χρειάζεται να γίνει τροπολογία του Ν.4997/2022, ούτως ώστε οι Συνάδελφοι που είναι στο όριο της συνταξιοδότησης και έχουν συμπληρώσει 6.000 ένσημα, δηλαδή 20 έτη εργασίας στο Δημόσιο, να δικαιούνται μάχιμη τετραετία και αυτοί που έχουν συμπληρώσει 4.500 ένσημα, δηλαδή 15 έτη εργασίας στο Δημόσιο να δικαιούνται μάχιμη τριετία.

4. Ένταξη των μαχίμων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης στον κανονισμό των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων, με την αναγνώριση στα βαρέα του χρόνου που έχει διανυθεί από την πρόσληψη μέχρι τη στιγμή της ένταξης, λόγω της μεγάλης επικινδυνότητας του επαγγέλματος και της ανάγκης να εξέρχονται από το επάγγελμα με συνταξιοδότηση στο 62ο έτος της ηλικίας τους.

5. Χορήγηση του Επιδόματος Ιδιαίτερων Συνθηκών Εργασίας στους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης, όπως και στο μόνιμο προσωπικό, λόγω της ιδιαίτερης φύσης των καθηκόντων των εν λόγω στελεχών, καθώς και της απασχόλησής τους χωρίς ωράριο εργασίας ή πέραν του ωραρίου εργασίας τους.

6. Χρηματική αποζημίωση ανά ώρα υπερεργασίας του Πυροσβέστη κι όχι αμοιβή με ρεπό.

7. Αποζημίωση στους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης, όπως και στο μόνιμο προσωπικό, σε εκπομπή περιπολικού.

8. Ίση μεταχείριση των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης, αντίστοιχα με το μόνιμο προσωπικό, που τυχόν τεθούν λόγω τραυματισμού κατά την εκτέλεση υπηρεσίας ή ένεκα αυτής σε καθεστώς υπηρεσίας γραφείου.

9. Αναγνώριση του τίτλου σπουδών, σε περίπτωση που αποκτηθεί αυτός ο τίτλος μεταγενέστερα, για τους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης, έτσι ώστε να αμείβονται βάσει αυτού.

10. Κατάργηση του άρθρο του Ν.4662/2020, που δίνει το δικαίωμα σε κάθε Περιφερειάρχη να μετακινεί υπηρεσιακά εντός νομού έως 4 μήνες ανά έτος τον Πυροσβέστη Πενταετούς Υποχρέωσης.

Β. ΕΠΟΧΙΚΟΙ – ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ

11. Άμεση επαγγελματική αποκατάσταση στο Πυροσβεστικό Σώμα όλων των Εποχικών - Συμβασιούχων Πυροσβεστών, με προσωποπαγείς θέσεις ώστε να καλυφθούν όλα τα κενά.

Η μη αποκατάσταση όλων των Συμβασιούχων Πυροσβεστών έχει ως αποτέλεσμα την έναρξη των επιφυλακών από τώρα, δηλαδή ένα (1) μήνα πριν την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου.

Γ. ΜΟΝΙΜΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ

12. Χορήγηση του Επιδόματος της Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας στο μόνιμο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος.

13. Χρηματική αποζημίωση ανά ώρα υπερεργασίας του Πυροσβέστη κι όχι αμοιβή με ρεπό.

14. Κατάργηση του άρθρο 162 του Ν.4662/2020 που αναφέρει το νέο κανονισμό μεταθέσεων του χαμηλόβαθμου προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος (από το βαθμό του Πυροσβέστη - Υπαρχιπυροσβέστη - Αρχιπυροσβέστη - Πυρονόμου), δηλαδή ανά έξι (6) έτη να μετακινείται βάσει μορίων ο Πυροσβέστης μακριά από τον τόπο συμφερόντων του, με αποτέλεσμα να διαλύεται ο οικογενειακός προγραμματισμός του.

15. Επαναλειτουργία της Σχολής Αρχιπυροσβεστών (ανά έτος) σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΛ.ΑΣ.. Αναλόγως με τα κενά που θα δημιουργούνται στο βαθμό αυτό, λόγω προαγωγών ή αποστρατείας, να φοιτάει στη Σχολή Αρχιπυροσβεστών ο αντίστοιχος αριθμός των κενών οργανικών θέσεων στο βαθμό αυτό.

16. Βαθμολογική αναγνώριση της αρχικής πενταετίας - (καθ’ όλα μάχιμης) υπηρεσίας - των πρώτων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης που μονιμοποιήθηκαν με βάση το Ν.3938/2011 και στους οποίους απονεμήθηκε ο βαθμός του Πυροσβέστη έχοντας πλέον ίση μεταχείριση και επαγγελματική σταδιοδρομία με τους υπόλοιπους μόνιμους

Πυροσβέστες. Τα έτη της (καθ’ όλα μάχιμης) υπηρεσίας τους έχουν αναγνωριστεί πλήρως οικονομικά και συνταξιοδοτικά.

Δ. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.)

17. Από τις 12 Δεκεμβρίου 2022 έχουν ψηφιστεί τα Αιρετά Μέλη για τα Συμβούλια Μεταθέσεων, όμως μετά από σχεδόν ενάμιση (1,5) χρόνο δεν έχει πραγματοποιηθεί ΚΑΝΕΝΑ Συμβούλιο Μεταθέσεων, όπως και αμοιβαίες μεταθέσεις. Ζητούμε άμεσα όλοι οι Συνάδελφοι που ζητούν αμοιβαίες μεταθέσεις να πραγματοποιηθούν.

Ε. ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

18. Πιστή τήρηση και εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με την υγιεινή και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας.

19. Χορήγηση των προβλεπόμενων μέσων ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.) σε όσους Συναδέλφους δεν έχουν δοθεί έως τώρα (π.χ. στους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης που προσλήφθηκαν στο Πυροσβεστικό Σώμα τα έτη 2019 και 2020 εκκρεμούν ακόμα επενδυτές και αστικό κράνος), όπως επίσης χορήγηση δεύτερης στολής, δασικό κράνος και όλων των προβλεπόμενων μέσων ατομικής προστασίας για τους Εποχικούς - Συμβασιούχους Πυροσβέστες.

20. Εκσυγχρονισμός του στόλου με αγορά νέων οχημάτων εφόσον ένα μεγάλο ποσοστό είναι ακόμα σε λειτουργία από το έτος 1990, σοβαρό θέμα το οποίο εγκυμονεί πολλούς κινδύνους για την ασφάλεια των Πυροσβεστικών υπαλλήλων.

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, ως γνωστόν το ψωμί που τρώμε κερδήθηκε με συνεχή, μακρόχρονο, δίκαιο και δυναμικό αγώνα. Το δρόμο των δυναμικών κινητοποιήσεων τον γνωρίζουμε πολύ καλά! Ευελπιστούμε όμως, πως εσείς θα δώσετε ένα τέλος στην προκλητική, ανάλγητη και απαξιωτική στάση ολόκληρης της πολιτικής μας ηγεσίας. Ειδικά αυτή την κρίσιμη περίοδο για την πατρίδα μας, που η μάστιγα των πυρκαγιών έχει ξεκινήσει πολύ πριν την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων, αναμένοντας τις άμεσες ενέργειες σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: