Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2017

Αλλάζει το τοπίο στις χρήσεις γης! Μεταξύ πολλών άλλων δομές για μετανάστες και χώροι επεξεργασίας στερεών αποβλήτων στις πόλεις


Δεκαπέντε γενικές κατηγορίες χρήσεων γης οι οποίες καλύπτουν τον αστικό και γεωργικό χώρο προβλέπει το νέο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που προωθείται από το υπουργείο Περιβάλλοντος και δόθηκε στη δημοσιότητα.

Οι νέες γενικές κατηγορίες χρήσεων που εισάγονται αφορούν τόσο στην προώθηση των υποδοχέων για την εγκατάσταση παραγωγικών δραστηριοτήτων αιχμής - όπως είναι για παράδειγμα τα Τεχνολογικά Πάρκα- όσο και στη συγκέντρωση αστικών υποδομών κι άλλων ιδιαίτερων χρήσεων με την ταυτόχρονη προστασία της αγροτικής γης.

Επιπλέον, η νέα κατηγορία της αποκλειστικής κατοικίας αφορά μόνο τις υφιστάμενες περιοχές που έχουν ως αποκλειστική χρήση την κατοικία, βάσει των ειδικών διαταγμάτων που τις διέπει.

Μεταξύ των νέων ειδικών χρήσεων που εισάγει το νέο υπό διαμόρφωση Προεδρικό Διάταγμα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

- Τα πράσινα σημεία και οι γωνιές ανακύκλωσης που αποτελούν βασικά εργαλεία υλοποίησης του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων.

- Η αστική γεωργία –λαχανόκηποι που επιτρέπουν την καλλιέργεια στις πόλεις γεωργικών προϊόντων για ατομική κατανάλωση.

- Οι εγκαταστάσεις υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων (μέχρι 300 άτομα) σε περιοχές γενικής κατοικίας ως αναγκαίες δομές για τη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης.

- Οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις ως βασική παραγωγική δραστηριότητα στην ύπαιθρο.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Περιβάλλοντος, το συγκεκριμένο κεφάλαιο είχε αφαιρεθεί από τον σχετικό νόμο ( 4269/2014 ) επειδή, μεταξύ άλλων, στις κατηγορίες της « αμιγούς» και της «γενικής» κατοικίας υπήρξε διεύρυνση των επιτρεπόμενων σε αυτές ειδικών χρήσεων ενώ εισήχθη και μια νέα κατηγορία που αφορά τις χρήσεις στο « κύριο οδικό δίκτυο».

Αυτή η πολιτική σύμφωνα με το ΥΠΕΚΑ, ενίσχυε την περαιτέρω επιβάρυνση των περιοχών κατοικίας, καθώς και την παρόδια δόμηση και ανάπτυξη γραμμικών κέντρων, εντείνοντας έτσι τα ήδη υφιστάμενα, στις ελληνικές πόλεις, προβλήματα στάθμευσης, θορύβου και κυκλοφοριακής συμφόρησης.

Τέλος, όπως αναφέρουν οι ίδιοι κύκλοι, με τις μεταβατικές διατάξεις: 1) διατηρείται η ευελιξία προσαρμογής, κατά τον πολεοδομικό σχεδιασμό, του περιεχομένου των γενικών κατηγοριών χρήσεων στις τοπικές ιδιαιτερότητες και ανάγκες, 2) προβλέπονται οι όροι εφαρμογής των περιορισμών και εξειδικεύσεων στα προβλεπόμενα μεγέθη εκμετάλλευσης των ειδικών κατηγοριών χρήσεων, και 3) προβλέπονται οι διαδικασίες έγκρισης, αναθεώρησης και τροποποίησης εγκεκριμένων ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ ως προς τον καθορισμό χρήσεων γης.

Ολόκληρο το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος ΕΔΩ
http://greenagenda.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: