Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2014

ΚΛΕΒΟΥΝ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ για να κλείσουν τρύπες

ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

του ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΛΤΗ

Νέο ασφαλιστικό σοκ με τη μεταφορά των κοινωνικών πόρων ύψους 1,7 δισ. ευρώ ετησίως από τον ΟΓΑ, το ΑΚΑΓΕ (Ασφαλιστικός Λογαριασμός Αλληλεγγύης Γενεών), τον ΟΑΕΕ και το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων στη διαχείριση του κρατικού προϋπολογισμού, καθώς και την κατάργηση σειράς κοινωνικών πόρων που εισέπρατταν τα επικουρικά Ταμεία προβλέπει το πολυνομοσχέδιο, και αναμένεται να προκαλέσει σειρά αντιδράσεων.

Με «κρυφή» διάταξη, η οποία παραπέμπει σε νόμους παλαιοτέρων εποχών που φθάνουν μέχρι το 1961, πόροι ύψους 1,7 δισ. περνάνε από την 1-1-2015 από τους λογαριασμούς που τους διαχειρίζονταν τα ίδια τα Ταμεία για την απόδοση συντάξεων, στο υπουργείο Οικονομικών για το κλείσιμο διαφόρων δημοσιονομικών κενών, καθώς και την εμφάνιση πλασματικών πλεονασμάτων. Και συγκεκριμένα με τη διάταξη που προβλέπει ότι «Από 1.1.2015 οι προβλεπόμενοι από τις κατωτέρω διατάξεις κοινωνικοί πόροι εισπράττονται από το υπουργείο Οικονομικών και αποδίδονται ετησίως στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και στο ΑΚΑΓΕ, υπέρ των οποίων έχουν θεσπιστεί: α) η περίπτωση β' της παρ. 3 του άρθρου 149 του ν. 3655/2008 (Α' 58), β) το άρθρο 11 του ν. 4169/1961 (Α' 81), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, γ) το έβδομο εδάφιο του άρθρου 14 του Π.Δ. 258/2005, όπως ισχύει, σχετικά με έσοδα από πάγια τέλη χαρτοσήμου (Ν.Δ. 4435/1964, Α' 217), όπως καθορίζονται με το άρθρο 59 του ν. 2084/1992 (Α' 165) υπέρ του ΟΑΕΕ.
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι:
1 Ο κοινωνικός πόρος που εισέπραττε ο ΟΓΑ από το 10% της φορολογίας των φυσικών προσώπων, 1 δισ. ευρώ ετησίως, περνάει στο υπουργείο Οικονομικών. Αρκεί να σημειώσουμε ότι τα ετήσια έσοδα από εισφορές στον ΟΓΑ είναι της τάξης των 300 εκατ. ευρώ και για την καταβολή συντάξεων χρειάζεται ετησίως 4 δισ. ευρώ.
Ο πόρος που εισέπραττε το ΑΚΑΓΕ (Λογαριασμός Αλληλεγγύης Γενεών), ύψους 500 εκατ. ευρώ ετησίως από το το 4% των εσόδων από ΦΠΑ, περνάει και αυτός στη δικαιοδοσία του υπ. Οικονομικών.
Το 3% που εισέπραττε το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) από το 3% των προμηθειών του Δημοσίου καταργείται. Το 2013 ήταν 35 εκατ. ευρώ, ενώ παλαιότερα που τα έσοδα του Δημοσίου ήταν υψηλά έφτανε τα 100 εκατ. ευρώ.
Ποσό ύψους 35 εκατ. ευρώ που εισέπραττε ο ΟΑΕΕ από έκδοση χαρτοσήμων περνά επίσης στο υπουργείο Οικονομικών.
Η κρυφή διάταξη που ακυρώνει και αναιρεί όλα τα παραπάνω θέτει σε άμεσο κίνδυνο τις κύριες συντάξεις, όχι μόνο των συγκεκριμένων ταμείων, αλλά συνολικά όλων των κύριων ταμείων ασφάλισης.
Αλλες καταργήσεις
Επιπλέον καταργούνται από το 2015 τα οικογενειακά επιδόματα, τα συμπληρωματικά επιδόματα και οι άλλες παροχές που χορηγούσε ο ΟΑΕΔ, ως απόρροια της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3,9%.
Για το 2014, το πολυνομοσχέδιο προβλέπει την καταβολή, κατά το ήμισυ, του προβλεπόμενου ποσού οικογενειακών επιδομάτων.
Με τη μείωση που θα εφαρμοστεί από τον Ιούλιο, οι εισφορές διαμορφώνονται από ποσοστό 0,81%, σε ποσοστό 0,46%, ως εξής:
α. Εργοδοτική εισφορά 0,24% υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (ΕΛΠΕΚΕ).
β. Εργοδοτική εισφορά 0,12% υπέρ του Ειδικού Κοινού Λογαριασμού Ανεργίας (ΕΚΛΑ).
γ. Εισφορά εργαζομένου 0,10% υπέρ του Ειδικού Κοινού Λογαριασμού Ανεργίας (ΕΚΛΑ).
δ. Εισφορά εργοδότη υπέρ του κλάδου παροχών ασθένειας και μητρότητας σε χρήμα καθορίζεται σε ποσοστό 0,25%.
Η μείωση 2,9% για τους εργοδότες (1% στράτευση, 1% ΔΛΟΕΜ, 0,20% ΛΑΕΚ και 0,25% ΕΛΠΕΚΕ) και 1% (ΔΛΟΕΜ) για τους εργαζόμενους θα επιφέρει μια σημαντική ελάφρυνση για τους εργοδότες και μια μικρή αύξηση των μισθών για τους εργαζόμενους -π.χ. για μεικτές αποδοχές 1.000 ευρώ το μήνα, το όφελος είναι 11 ευρώ για τον εργαζόμενο και περίπου 28 ευρώ για τον εργοδότη. Για 1.500 ευρώ μηνιαίες μεικτές αποδοχές, οι εργαζόμενοι κερδίζουν 17 ευρώ και οι εργοδότες 42 ευρώ.
Μείωση τριετιών
Τελικά δεν υπάρχει κατάργηση στις τριετίες, αλλά μείωση κατά 50% για τους μακροχρόνια ανέργους που προσλαμβάνονται με τα ισχύοντα στους κατώτερους μισθούς.
Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι για τους εγγεγραμμένους ανέργους στα οικεία μητρώα ανέργων, άνω των 25 ετών με διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας μεγαλύτερη των 12 μηνών που προσλαμβάνονται ως υπάλληλοι, ο κατώτατος μισθός προσαυξάνεται με ποσοστό 5% για κάθε τριετία (αντί για 10%) και συνολικά με 15% για προϋπηρεσία 9 ετών και άνω.
***
Από το ΙΚΑ στον ΟΑΕΕ
Την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών στον ΟΑΕΕ σε μηνιαία βάση, την υποχρεωτική ένταξη όσων έχουν διπλή ασφάλιση σε ΙΚΑ και ΟΑΕΕ μόνο στο ταμείο Αυτοαπασχολουμένων, καθώς και την ένταξη σ' αυτό των λογιστών, περιλαμβάνει το επίμαχο νομοσχέδιο. Με τις διατάξεις του νομοσχεδίου:
** Οι εισφορές καταβάλλονται από τους υπόχρεους ασφαλισμένους μηνιαίως και μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα εκείνου στον οποίο ανάγονται, διαφορετικά από την πρώτη ημέρα του μεθεπόμενου μήνα καθίστανται καθυστερούμενες και υπόκεινται σε επιβαρύνσεις.
** Σε περίπτωση που προκύπτει υποχρεωτική ασφάλιση στο ΙΚΑ και στον ΟΑΕΕ, ο ασφαλισμένος υπάγεται υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ, για το σύνολο του χρόνου της παράλληλης απασχόλησης, χωρίς δικαίωμα επιλογής ασφαλιστικού οργανισμού, εφόσον ο χρόνος ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ υπολείπεται των 25 ημερών το μήνα.
** Οι ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) υπάγονται από τη 01.07.2014 στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ. Εξαιρούνται όσοι έχουν 25 έτη ασφάλισης στο ΙΚΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: