Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2014

Τίτλοι τέλους για σχολικούς φύλακες και εκπαιδευτικούς - Εγκύκλιος Μητσοτάκη για την απόλυσή τους


- Οι απολυθέντες θα διαγραφούν άμεσα από το Μητρώο Μισθοδοτούμενων του Δημοσίου
- Η εγκύκλιος Μητσοτάκη ζητεί άμεσα τα στοιχεία των προς απόλυση από τους διευθυντές προσωπικού όλων των φορέων
- Οι απολύσεις θα ξεκινήσουν κατά κύματα με πρώτους τους: σχολικούς φύλακες και εκπαιδευτικούς

Να κινηθούν οι διαδικασίες απόλυσης των «διαθέσιμων» σχολικών φυλάκων, εκπαιδευτικών και άλλων υπαλλήλων για τους οποίους έληξε το οκτάμηνο ένταξης σε καθεστώς διαθεσιμότητας και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για παράτασή του ζητεί με εγκύκλιο το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Οι απολυθέντες θα διαγραφούν άμεσα από το Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου και θα εκδοθούν πράξεις λύσης της υπαλληλικής σχέσης για όσους εκ των «διαθέσιμων»:

- δεν έχουν υποβάλει αίτηση για τη μετάταξη / μεταφορά τους στο πλαίσιο του προγράμματος κινητικότητας

- δεν έχουν συμπεριληφθεί σε οριστικούς πίνακες διάθεσης.

Η εγκύκλιος έχει σταλεί σε όλα τα υπουργεία, γενικές ή ειδικές γραμματείες και αποκεντρωμένες διοικήσεις.

Με την εγκύκλιο καλούνται οι διευθυντές Προσωπικού στους φορείς από όπου προέρχονται οι εργαζόμενοι σε καθεστώς διαθεσιμότητας, για τους οποίους έληξε το οκτάμηνο διαθεσιμότητας, να αποστείλουν στο υπουργείο τα στοιχεία (ΑΦΜ - επώνυμο - όνομα) ξεχωριστά όσων διαπιστώνεται η παράταση του χρόνου διαθεσιμότητάς τους και όσων διαπιστώνεται η μη παράταση. Αυτό πρέπει να γίνει «εντός τριών εργάσιμων ημερών από τη λήξη του χρόνου διαθεσιμότητας».

Ανάλογα με τον φορέα από όπου προέρχεται ο «διαθέσιμος» που απολύεται, ο αρμόδιος υπουργός, ο γενικός γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο περιφερειάρχης ή δήμαρχος εκδίδει πράξη λύσης της υπαλληλικής σχέσης των υπαλλήλων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Τι θα γίνει με όσους παρατείνεται η διαθεσιμότητα

Οι διευθυντές Προσωπικού εκδίδουν διαπιστωτική πράξη παράτασης του χρόνου διαθεσιμότητας, η οποία δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, και παράλληλα ενημερώνουν σχετικά τον προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης Οικονομικού για τη συνέχιση της καταβολής των αποδοχών της διαθεσιμότητας (75%):
* μέχρι την έκδοση οριστικών πινάκων διάθεσης για τις περιπτώσεις των υπαλλήλων που δεν περιλαμβάνονται σε αυτούς ή
* μέχρι τη δημοσίευση στο ΦΕΚ της πράξης μετάταξης / μεταφοράς για τις περιπτώσεις των υπαλλήλων που περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες διάθεσης.

Πως θα γίνουν οι απολύσεις

Οι απολύσεις θα ξεκινήσουν κατά κύματα με πρώτους τους: σχολικούς φύλακες, εκπαιδευτικούς και εργαζομένους σε υπηρεσίες του Δημοσίου για τους οποίους εξέπνευσε το οκτάμηνο διαθεσιμότητας στις 22 Μαρτίου.

Το νομοθετικό κενό για αποζημιώσεις και επίδομα ανεργίας μέσω του ΟΑΕΔ όσον αφορά στους δημοσίους υπαλλήλους που απολύονται θα καλυφθεί με διάταξη που προωθεί ο κ. Μητσοτάκης και αναμένεται να ενταχθεί στο πολυνομοσχέδιο που θα κατατεθεί τις επόμενες ημέρες στη Βουλή.

Σύμφωνα με τη διάταξη, για τον υπολογισμό του ποσού αποζημίωσης από το Δημόσιο ως βάση λαμβάνεται ο βασικός μισθός του υπαλλήλου κατά την ημερομηνία που τέθηκε σε διαθεσιμότητα και ως χρόνος υπηρεσίας υπολογίζεται όλος ο χρόνος που ελήφθη υπόψη για την κατάταξη του υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 4024/2011, ο χρόνος που μεσολάβησε μέχρι τη θέση του υπαλλήλου σε καθεστώς διαθεσιμότητας, καθώς και ο χρόνος διαθεσιμότητας.

Στην αποζημίωση απόλυσης συνυπολογίζονται «εν μέρει και οι αποδοχές διαθεσιμότητας που έλαβαν οι εν λόγω υπάλληλοι». Στις ρυθμίσεις υπάγονται και οι απολυόμενοι για τους οποίους η σχετική πράξη εκδόθηκε πριν την έναρξη ισχύος του νόμου.

Σύμφωνα με την προωθούμενη ρύθμιση, οι μόνιμοι και οι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δημόσιοι υπάλληλοι που τίθενται σε καθεστώς διαθεσιμότητας και στη συνέχεια απολύονται θα δικαιούνται το επίδομα ανεργίας καθώς και τις λοιπές παροχές που χορηγούνται από τον ΟΑΕΔ, έστω και αν δεν είχαν υπαχθεί στην ασφάλιση ανεργίας του εν λόγω Οργανισμού.

Για την καταβολή επιδόματος θα λαμβάνονται υπόψη, αντί του εγγράφου καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, η σχετική πράξη λύσης της εργασιακής σχέσης και, αντί των ημερών εργασίας απασχόλησης, η υπηρεσία του υπαλλήλου, όπως αυτή υπολογίζεται για την καταβολή της αποζημίωσης απόλυσης.

πηγη: ΤΑ ΝΕΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: