Παρασκευή, 7 Απριλίου 2017

Οι απαντήσεις της ΡΑΕ στο επαρχείο Πάρου για τις ανεμογεννήτριες


Ο έπαρχος Πάρου, Κ. Μπιζάς, στις 24/2/2017 έστειλε επιστολή στη Ρ.Α.Ε. (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας), σχετικά με τις ανεμογεννήτριες που πρόκειται να εγκατασταθούν στην Πάρο.

Ο κ. Μπιζάς στην επιστολή έθεσε κρίσιμα ερωτήματα, καθώς στην ιστοσελίδα της Ρ.Α.Ε. έχουν γίνει αναρτήσεις με τις εγκρίσεις των αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Πάρο από τις εταιρείες: ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΑΣ Α.Ε. και ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΡΛΕΣ Α.Ε.

Ο κ. Μπιζάς στην επιστολή του ζητούσε να μάθει:
1. Τη χρονική διάρκεια ισχύος των ανωτέρω αδειών.
2. Ποιες άλλες εγκρίσεις απαιτούνται από την υπηρεσία ή από άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες για την έναρξη των εργασιών εγκατάστασης των αιολικών πάρκων από τις προαναφερθείσες εταιρείες και
3. Ποιες άλλες εταιρείες έχουν υποβάλει αίτημα για εγκατάσταση αιολικών πάρκων στην Πάρο.

Η απάντηση που δόθηκε από τη Ρ.Α.Ε. είναι η παρακάτω:
http://fonitisparou.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: