Σάββατο, 27 Απριλίου 2019

Άγιο και Μεγάλο Σάββατο - Η Ταφή του Κυρίου


Το Σάββατο, αφού συγκεντρώθηκαν οι Αρχιερείς και οι Φαρισαίοι στον Πόντιο Πιλάτο, τον παρακάλεσαν να ασφαλίσει τον Tάφο του Ιησού για τρεις ημέρες διότι, καθώς έλεγαν, «έχουμε υποψία μήπως οι μαθητές Του,
αφού κλέψουν την νύχτα το ενταφιασμένο Του σώμα κηρύξουν έπειτα στο λαό ως αληθινή την ανάσταση την οποία προείπε ο πλάνος εκείνος, όταν ακόμη ζούσε· και τότε θα είναι η τελευταία πλάνη χειρότερη της πρώτης».

Αυτά αφού είπαν στον Πόντιο Πιλάτο και αφού πήραν την άδειά του, έφυγαν και σφράγισαν τον Tάφο τοποθετώντας εκεί για ασφάλεια, κουστωδία, δηλαδή στρατιωτική φρουρά.

http://www.patrokosmas.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: