Τρίτη, 14 Μαρτίου 2017

Ολόκληρη η ετήσια έκθεση του ΙΝΕ της ΓΣΕΕ: Στο 29,6% η πραγματική ανεργία - Καλπάζει η φτώχεια και η κοινωνική ανισότητα


Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ έδωσε χτες στη δημοσιότητα την Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία και την Απασχόληση για το 2017Στο επίκεντρο της
Έκθεσης βρίσκεται η αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης της οικονομίας, της αγοράς εργασίας και του κοινωνικού κόστους που προ­καλεί η συνέχιση της πολιτικής της λιτότητας και της υπερφορολόγησης.


Η ερευνητική ομάδα με επικεφαλής τον Επιστημονικό Δ/ντή του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ Γιώργο Αργείτη καταθέτει στο δημόσιο διάλογο ιδέες μιας διαφορετικής προσέγγισης για την αξιολόγηση της κατάστασης της οικονομίας, καθώς και για τις συνέπειες και τα αδιέξοδα που προκαλεί η ασκούμενη οικονο­μική πολιτική, αλλά και προτάσεις για τη δημιουργία ενός βιώσιμου και δίκαιου μοντέλου οικονομικής ανάπτυξης. Ειδικότερα:
  • Αναλύονται οι δημοσιονομι­κές εξελίξεις του 2016 και οι προοπτικές για το 2017. Το βασικό συμπέρασμα της Έκθεσης είναι ότι η συνέχιση της δημοσιονομικής λιτότητας δεν δημιουργεί συνθήκες διατηρήσιμης δημοσιονομικής προσαρμογής, ειδικά σε όρους επίτευξης βιώ­σιμων πρωτογενών πλεονασμάτων και ανάκτησης της φερεγγυότητας του δημό­σιου τομέα.
  • Υποστηρίζεται η άποψη ότι η οικονομία βρίσκεται σε μια κατάσταση εύθραυστης στασιμότητας και μη διατηρήσιμης δυναμικής. Παρου­σιάζονται εμπειρικά ευρήματα που αιτιολογούν την υψηλή αβεβαιότητα για την πορεία της οικονομίας, ειδικά για τη μη διατηρησιμότητα της κατανάλωσης, τη δραματική αποεπένδυση και τις αρνητικές επιπτώσεις αυτής στη διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.
  • Παρουσιάζονται οι συνεχιζόμενες ανησυχητικές εξελίξεις στα ποσοστά και στη διάρθρωση της ανεργίας και της απασχόλησης, καθώς επίσης και στις εργασιακές σχέσεις με έμφαση στα υψηλά ποσοστά της μερικής απασχόλησης. Σημειώνεται ότι η σημαντική υποχώρηση του ρόλου των συλ­λογικών διαπραγματεύσεων και των κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών ΣΣΕ φαίνεται να έχει παγιωθεί. Οι επιχειρησιακές συμβάσεις είναι πλέον ο κυρίαρχος θεσμικός μηχανισμός στον καθορισμό των όρων αμοιβής και εργασίας.
  • Εξετάζεται η μεταβολή της φτώχειας και της εισοδηματικής ανισότητας στην Ελλάδα την περίοδο 2010-2015. Τα εμπειρικά ευρήματα δείχνουν αύξηση της φτώχειας και των ανισοτήτων κατά την περίοδο 2010-2015 σε βάρος των χαμηλότερων εισοδηματικών στρωμάτων. Ωστόσο, ανησυχητική είναι και η διεύρυνση των ανισοτήτων στο εσωτερικό των περισσότερων κοινωνικοοικονομικών ομάδων. Οι αρνητικές αυτές τάσεις υποδει­κνύουν πως η όξυνση των κοινωνικών αντιθέσεων στη χώρα μας δεν εμφανίζει μόνο οριζόντιο αλλά και κάθετο χαρακτήρα, πλήττοντας μεγάλο τμήμα της ελλη­νικής κοινωνίας.
  • Τέλος, παρουσιάζονται οι προτάσεις πολιτικής της ΓΣΕΕ και των συνδικάτων για όλα τα μείζονα ζητήματα που αφορούν τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί ή σχεδιάζονται να γίνουν στο ρυθμιστικό πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων και ευρύτερα στη λειτουργία της αγοράς εργασίας, καθώς και για την αντιμετώπιση του φαινομένου της αδήλωτης εργασίας. Υπάρ­χουν επίσης ιδέες και προτάσεις που μπορούν να ενισχύσουν την απασχόληση, την ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή, τη δημοκρατία στη χώρα μας.
Κι ενώ η έκθεση της ΕΛΣΤΑΤ κάνει λόγο για 22,6% ανεργία το γ’ τρίμηνο του 2016, το ΙΝΕ ΓΣΕΕ εκτιμά ότι το πραγματικό ποσοστό της είναι πολύ υψηλότερο,αφού φτάνει στο 29,6% καθώς προσθέτει στους ανέργους, τους αποθαρρυμένους ανέργους, το λοιπό εν δυνάμει πρόσθετο εργατικό δυναμικό και τη μη ηθελημένη μερική απασχόληση.

Ο δείκτης φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού αυξήθηκε, από 27,7% το 2010, σε 35,7% το 2015. 

Το Ινστιτούτο κρίνει ως ιδιαίτερα ανησυχητική την αύξηση της κοινωνικής ανισότητας μεταξύ των ανέργων. Το στοιχείο αυτό αποδίδεται στη μείωση του αριθμού των δικαιούχων του επιδόματος ανεργίας σε συνδυασμό με την εκτόξευση του αριθμού των μακροχρόνια ανέργων. Τονίζεται μάλιστα ότι η συγκεκριμένη ανισότητα θα ήταν οξύτερη εάν δεν υπήρχαν οι κοινωνικές μεταβιβάσεις και ειδικά οι συντάξεις.


Για το πλήρες κείμενο της περίληψης της Έκθεσης πατήστε  εδώ  , 
Για τον Πρόλογο του Προέδρου του ΙΝΕ ΓΣΕΕ Γ. Παναγόπουλου πατήστε εδώ , 
Για την Εισαγωγή του Επιστημονικού Δ/ντή Γ . Αργείτη πατήστε εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: