Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2017

Παγίδα φόρων με έξτρα «χαράτσι» μέσω εισφοράς αλληλεγγύης

ΨΥΧΡΟΛΟΥΣΙΑ ΓΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Σημαντικά αυξημένα ποσά ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης θα κληθούν να καταβάλουν φέτος εκατομμύρια φορολογούμενοι. Σ’ αυτούς περιλαμβάνονται ακόμη και πολίτες με πραγματικά ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα του ποσού των 12.000 ευρώ που είναι το εισοδηματικό όριο πάνω από το οποίο επιβάλλεται το συγκεκριμένο «χαράτσι»!

Ο λόγος είναι ότι φέτος ισχύουν νέοι συντελεστές υπολογισμού της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης από την εφαρμογή των οποίων προκύπτουν ποσά εισφοράς υψηλότερα σε σχέση με πέρυσι για ποσά ετήσιου ατομικού εισοδήματος άνω των 17.000 ευρώ.

Ταυτόχρονα, δε, υπάρχουν και πάρα πολλοί φορολογούμενοι οι οποίοι, αν και απέκτησαν το 2016 χαμηλά πραγματικά εισοδήματα κάτω των 12.000 ευρώ που είναι το όριο απαλλαγής ή κάτω από 17.000 ευρώ που είναι το επίπεδο πάνω από το οποίο το ύψος της εισφοράς είναι αυξημένο σε σχέση με πέρυσι, θα υποχρεωθούν, εντούτοις, να εμφανίσουν στις φετινές φορολογικές δηλώσεις εισοδήματα πολύ πάνω από τα όρια αυτά για τις ακόλουθες αιτίες:

– λόγω της εφαρμογής των τεκμηρίων διαβίωσης,

– λόγω του συνυπολογισμού στο συνολικό ετήσιο ατομικό εισόδημα όλων των ποσών που εισπράχθηκαν το 2016 από όλες σχεδόν τις πηγές, ακόμη και εκείνων που φορολογήθηκαν αυτοτελώς με φόρο εισοδήματος ή απαλλάχθηκαν από το φόρο αυτό,

– λόγω της προσθήκης στο συνολικό εισόδημα και ορισμένων επιδομάτων που δίδονται για καθαρά κοινωνικούς σκοπούς και κανονικά δεν θα έπρεπε να θεωρούνται «εισοδήματα».

Οπως αποκαλύπτει σήμερα ο Ελεύθερος Τύπος, ο τρόπος υπολογισμού της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κρύβει φέτος 4 ύπουλες παγίδες που αναμένεται να εκτινάξουν στα ύψη τα ποσά εισφοράς που θα κληθούν να καταβάλουν εκατομμύρια φορολογούμενοι.

Ειδικότερα:

1. Η εισφορά αλληλεγγύης θα επιβληθεί και φέτος, με την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, σε όσους φορολογούμενους είτε απέκτησαν κατά τη διάρκεια του 2016 συνολικά εισοδήματα -φορολογούμενα και απαλλασσόμενα- μεγαλύτερα των 12.000 ευρώ είτε θα εμφανιστούν με τεκμαρτά εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ προσδιορισμένα με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης. Σε κάθε περίπτωση, βάση υπολογισμού της εισφοράς θα είναι το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ του συνολικού δηλωθέντος εισοδήματος από όλες τις πηγές και του τεκμαρτού εισοδήματος, το οποίο προκύπτει με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης.

2 Σε περίπτωση που τα τεκμήρια διαβίωσης προσδιορίζουν το συνολικό φορολογητέο εισόδημα σε επίπεδο υψηλότερο του δηλωθέντος εισοδήματος και ο φορολογούμενος είναι συνταξιούχος ηλικίας άνω των 65 ετών, το τεκμαρτό εισόδημα που λαμβάνεται υπόψη για την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης δεν υπολογίζεται με μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης κατά 30% όπως προβλέπει ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος γι΄αυτή την κατηγορία συνταξιούχων! Κάτι τέτοιο είναι παράνομο καθώς δεν προβλέπεται από το νόμο, αλλά καθορίστηκε από το 2011 με υπουργική απόφαση!

3 Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης θα επιβληθεί στο άθροισμα όλων των εισοδημάτων του φορολογούμενου από όλες σχεδόν τις πηγές, εφόσον αυτές υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ.

4 Μέχρι πέρυσι η εισφορά υπολογιζόταν κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων με ένα συντελεστή επί ολόκληρου του ποσού του ατομικού -δηλωθέντος ή τεκμαρτού- ετήσιου εισοδήματος κάθε φυσικού προσώπου. Ο συντελεστής αυτός ανέρχονταν από 0,7% έως 8% ανάλογα με το εισόδημα. Από φέτος όμως ο υπολογισμός της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης θα γίνει με βάση μια εντελώς διαφορετικής φιλοσοφίας κλίμακα στην οποία ισχύουν πολύ πιο υψηλοί συντελεστές κλιμακούμενοι από 2,2% έως 10% ανάλογα με το ετήσιο εισόδημα.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗΣ
gpalaitsakis@e-typos.com
Διαβάστε περισσότερα στην έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου

Δεν υπάρχουν σχόλια: